Laerskoolbediening

Ons gemeente is ‘n gemeente wat sterk onder die indruk kom van die belangrikheid dat kinders sien hoe hulle ouers Bybellees, bid, en ook hoe hulle ouers die Here loof en prys.

Dit is noodsaaklik dat kinders nie net sal sien hoe hulle ouers “geloofsritmes” doen nie, maar dat geleenthede geskep sal word waar hulle ook saam met hulle ouers dit kan meemaak.

En tog is dit ewe belangrik dat kinders ook op ‘n ouderdomstoepaslike vlak bedien word.

Om hierdie rede rig ons ons laerskoolbediening so in dat kinders eers saam met hulle ouers ‘n gedeelte van ons normale erediens bywoon – waar hulle die kans kry om saam met hulle ouers na getuienisse te luister en saam met hulle ouers die Here dien kan deur lof en aanbidding.

Na afloop hiervan sal daar geleentheid gegee word vir die kinders om uit te beweeg sodat hulle kategese-onderrig op ‘n toepaslike ouderdomsvlak kan ontvang.

Die gr 1-3’s kom in die voorportaal van die saal byeen en die gr 4-6’e kom in die saal bymekaar. Ons vra dat ouers dieselfde hoë betrokkenheid wat hulle by die kleuterkerk het, sal handhaaf in hulle kind se laerskoolloopbaan.

Voel asseblief vry om saam uit te beweeg met jou kind en te gaan kyk na die lesse wat aangebied word.

Kategesemateriaal

Ons gebruik die wonderlike Odos kategesemateriaal en dit vra van ouers om ook in die week hulle kinders oor die onderskeie onderwerpe uit te vra.

Kamp vir graad 1-3

Kamp vir graad 4-6


Soek ‘n sleutelwoord:

Klik om na preke te luister

Ons kan jou help om deur jou Bybel te lees in net 3 jaar. Klik hier vir meer inligting.

Waar kan ek dien?

Om te dien is een van die heel beste maniere om geestelik te groei. Klik hier vir 'n lys van plekke waar jy jou voorskoot kan aantrek.

Hoe word ek deel van ‘n omgeegroep?

Daar is min dinge wat jou verhouding met die Here so goed kan doen, soos om aan 'n omgeegroep te behoort. Vind uit hoe jy dit kan doen!

‘n Nuwe Reeks!

God vertrou my!May 7th, 2017
Die groot dag het aangebreek

Kerkkantoor

0137511644
Maandae - Donderdae: 08:00-13:00
Vrydae: 08:00-12:30
Sondae na afloop van die oggenddiens

Kaart na ons gemeentesentrum

%d bloggers like this: