Volg Jesus

Die Italianer, Duccio (†1319), skilder hier Jesus se roeping van die dissipels. Petrus en Andreas ontvang sáám die opdrag om Jesus te volg. Het jy iemand saam met wie jy agter Jesus kan aanloop?

Dissipelskap is een van vier fokusareas in ons gemeente. Die onderstaande bladsye vertel vir jou hoe ons geloofsgemeenskap jou kan bystaan in jou reis saam met Jesus.

%d bloggers like this: