Wie is ons?

Ons gemeente is geleë in die hartjie van die Laeveld, met die Laeveld op ons hart. Die beeld waarmee ons identifiseer, is ‘n oase. In hierdie geestelike dor wêreld, beskou ons onsself as ‘n oase waar God vereer word. Dit word sigbaar in die manier waarop ons vir mekaar omgee en ook in die manier waarop ons hoop vir ons gemeenskap gee. Ons is geroep om ‘n wesenlike verskil in die lewens van die mense in ons omgewing te maak. Die talle uitreike en projekte wat vanuit ons gemeente geloots word, is sprekend hiervan. 

Witrivier NG Gemeente is ‘n geloofsgemeenskap in die hartjie van die Laeveld, met die Laeveld op ons hart.

Ons is ‘n gemeente wat geskoei is op die liggaamsmodel. Dit beteken ons is nie ‘n “dominee-kerk” nie. Elke lidmaat, is ‘n “ledemaat” van die liggaam van Christus in eie reg. Hierdie invalshoek het ‘n reuse effek op hoe ons gemeente in praktyk funksioneer.

Jy hoef nooit te voel dat jy eers in ‘n sekere “patroon” moet pas, alvorens jy by ons mag “behoort” nie. Ons gemeenteprofiel is uiteenlopend, en dit voel dikwels of verskillende wêrelde mekaar in ons gemeente ontmoet. Die oorgrote meerderheid van mense is Afrikaanssprekend – en tog is daar talle Engelsprekende mense wat by ons ‘n geestelike tuiste vind. Ons eredienste se musiekstyl is vernuwend-kontemporêr van aard. Tog skakel beide mense wat meer konserwatief óf meer charismaties is, ook by ons in. Ons teologiese klemme lê meer aan die kant van wat jy in behoudende evangeliese kringe sal vind. En tog bedien ons gemeente gelyktydig mense wat teologies meer liberaal én meer fundamentalisties dink. Diversiteit is nie vir ons ‘n naam op papier nie. In praktyk maak ons ruimte vir mekaar in dieselfde gemeente – en so slyp ons ook aan mekaar. Ons is dus nie eenvormig nie – maar ons is eensgesind.

Ons is nie eenvormig nie – maar ons is eensgesind

IMG_6442Hoewel ons in die platteland geleë is, is ons ‘n groot gemeente met oor die 2000 lidmate. Ons het die aanslag van ‘n makrogemeente en gevolglik is daar ‘n miernes van bedrywighede wat verseker dat jy vinnig ‘n bediening of ‘n groep mense sal kry by wie jy gaan tuis voel.

Die preekreekse in ons gemeente werk rondom kwartaaltemas, wat dan weer verder in omgeegroepe bespreek word. Verskeie ander gemeentes regoor die land maak gebruik van die reekse wat in ons gemeente ontwikkel word, en dit is vir ons gemeente ‘n groot voorreg om hierin ‘n leidende rol te speel.

%d bloggers like this: