Waar kan ek dien?

Een van die heel beste maniere om geestelik te groei, is om te dien. Wanneer ons van onsself gee en iets doen asof ons dit vir Jesus doen, vind daar ‘n verdieping in ons gees plaas.

Kyk deur die onderstaande lys van praktiese maniere waarop jy in ons gemeente jou voorskoot kan aantrek, en merk dít wat op jou van toepassing is. Daarna sal ‘n lid van ons gemeente jou kontak om vir jou meer inligting te gee en jou te betrek.

 


Admin (knipwerk
briewe vou
koeverte plak ens)
Bediening van verversings by begrafnisse
Bemoediging van sendelinge
Besoeke aan bejaardes (Care-buddies)
Blommerangskikking (verskaffing & verfraaing)
Dienswerker (diaken)
Evangelisasie
Finansiële advies (vir gesin in nood)
Finansiële bediening (lid)
Foto’s neem van gemeente-aktiwiteite
Gasvryheidsbediening
Gebedsbediening (Dins 08:00 & Son 16:30)
Geestelike leiding vir mense by koskas
Gideons
Grafiese ontwerp
Groepleier by die Alpha-kursus
Help met huiswerk van Huis Bethlehem kinders
Herstelwerk (“handyman” vir gesin in nood)
Hospitaalbesoeke
Huisvesting van sendelinge/gassprekers
Jeugleier@tieners (kategeet)
Kleuterkerk
Kinderevangelisasie (Step-In-Faith)
Klankbordoperateur
Kom word nuut kamp (Moet eers kamp bywoon)
Koskas (hulp met sortering & voorbereiding)
Kosmaak vir ‘n naweekkamp (hulp)
Kosmaak vir Alpha-kursus (hulp)
Kosmaak vir silwer senior funksie (hulp)
Kreatiewe verfraaiing van liturgiese ruimte
Kuns
skilder of skeppende werk.
Loodgieter (vir iemand in nood)
Mediese hulp (vir behoeftige gesin)
Musikant (lof-en-aanbidding)
Motorwerktuigkundige (vir behoeftige gesin)
Multimedia & flitsbordoperateur
Naaldwerkklasse (bemagtiging)
Naweekouers vir kinders van huis Bethlehem
Omgeegroepleier
Ondersteuning aan mense met kanker
Ondersteuning aan mense met rousmart
Ondersteuning aan mense wat skei
Ongeletterdheidsklasse
Organisering van ‘n kamp/funksie
Plaas- & besigheidsbediening (plaaswerkers besoek)
Pleegsorg
Proefleeswerk
Personeellid op kampe vir tieners.
Redigering van videomateriaal
Regsadvies (vir gesin in nood)
Sielkundige dienste (vir behoeftige persoon)
Skakelwerk van mense (telefoon)
Skink van koffie en tee na eredienste
Skenking (ek het ‘n diens wat ek kan lewer)
Skenking (ek het ‘n produk wat ek kan skenk)
Skep van erediensherinneringstekens
Skryfwerk (berigte vir gemeentekoerant)
Sms-bemoediging aan mense in krisisse
Sopkombuis (koskas of Step-in-Faith)
Staalwerke (vir iemand in nood)
Terapeutiese dienste (vir behoeftige gesin)
Tuinmaak (verfraaiing van gemeentesentrum)
Verblyf (tydelik
vir iemand in nood)
Verfilming van eredienste
Verfwerk (by gemeentesentrum of huis Bethlehem ens)
Verpleging (Hospitum aflos)
Vertaalwerk
Vervoer van kinders/bejaardes
Vervoer van kos/goedere
Verwelkoming van mense by kerk
Videografie (opneem van bemarkingsvideo’s)
Voorsanger
Uitreike (Ek stel belang om te gaan)

Powered by Mad Mimi

 

 

%d bloggers like this: