Verdiep sáám

Die Nederlander, Dirck van Baburen (†1624), skilder hier vir Jesus waar Hy sy dissipels se voete was. Daardie insident sou die dissipels se lewens vir altyd verander. Het jy al sulke momente van verdieping beleef?

Spiritualiteit is die fokusveld in ons gemeente waar ons sulke momente vir jou probeer skep. Die onderstaande bladsye vertel vir jou hoe ons dit probeer doen:

%d bloggers like this: