Ons kantoorpersoneel

Ons maak in ons gemeente baie van vrywilligers gebruik. Tog het ons ook betaalde personeel nodig wat voltyds kan aandag gee aan die werksaamhede. Ons Oasespan bestaan uit die kantoorpersoneel en die leraarspan.

Koster
Telefoon: 0137511644
Thinus Verreyne is verantwoordelik vir die algemene instandhouding van die terrein asook die oop- en toesluit van lokale.

Chris Claassens

Uitvoerende bestuurder
Telefoon: 0137511644
Chris was Uitvoerende Bestuurder van ons kantoor, maar is nou deeltyds betrokke tot einde Februarie 2020

Heleen Odendaal

Ontvangs & Lidmaataangeleenthede
Telefoon: 0137511644
Die persoon wat jou vriendelik by ontvangs groet, is Heleen Odendaal. Sy is verantwoordelik vir lidmaataangeleenthede (soos oorplaas van attestate, doopregistrasies en/of opdatering van jou persoonlike informasie op ons stelsel). Sy help ook met die bespreking van lokale.

Elize Gouws

Finansiële beampte
Telefoon: 0137511644
Elize is ons finansiële beampte en kan jou help met alles van inligting oor debietorders, tot die aankoop van nissies in ons gedenkmuur.

Antoinette Bester

Kommunikasie & Getuienis
Telefoon: 0137511644
Antoinette is verantwoordelik vir alle reklame en kommunikasie in die gemeente. Verder is sy die skakelpersoon vir ons getuienisaksies.
%d bloggers like this: