Pinksterfees

Beste Witrivierder

Dankie vir die afgelope week se heerlike kuier rondom die soppotte van ons gemeente! Dit was wonderlik om soveel mense by die Pinkster te sien.

Ek wil jou uitnooi om Sondag saam die Pinksterfees te kom geniet. Dit is die afsluiting van die tema: “Hoe hoor ons God se stem?” en Sondag kyk ons spesifiek na “Praktiese wenke hoe om God se stem rég te hoor”. Ons beplan ‘n spesiale formaat vir ons Pinksternagmaal asook vir ons Pinksterdankoffer.

Pinksterdankoffer is die jaarlikse geleentheid waartydens ons kans kry om ons dankbaarheid teenoor die Here te betuig. Dit maak nie saak hoe groot of hoe klein jou bydrae is nie, wat saak maak is dat jy uit dankbaarheid gee. In die verlede was daar nog elke jaar mense wat op hulle koevertjies geskryf het dat hulle nie meer die finansiële vermoë het om by te dra nie, maar dat hulle harte vol dankbaarheid teenoor die Here is. En dít is die gesindheid wat belangrik is.

Die druk wat ons land se ekonomie tans op mense plaas kan nie weggesteek word nie. Ons sien dit in die finansies van huishoudings, besighede en ook in ons gemeente s’n. Ons omgeefonds waarmee ons mense help, trek ook al hoe swaarder.

Niemand verwag dus van jou om te gee wat jy níe kan nie. Gee net uit dankbaarheid, en ons vertrou die Here dat Hy elke rand en sent op die regte plek sal aanwend.

My kollegas het pertinent vir my gesê dat ek vir jou moet vra om met ons te praat as julle huishouding onder finansiële spanning is. As ons gemeente op enige manier kan help om die pot aan die kook te hou, doen ons dit graag.

Ons sien uit om Sondag sáám as gemeentefamilie bymekaar te wees. Sommige van ons tieners gaan ons help met die nagmaal, en ons kinders sit saam met hulle ouers in die erediens. Oud en jonk gaan dus almal bymekaar wees, en dit is altyd baie spesiaal.

Ek hoop van harte om jou ook daar te hê!

In Jesus

Nati
(namens die leraarspan)

Leave a Reply

%d bloggers like this: