Ons gemeente & COVID-19

Hier is alles wat jy nodig het om te weet hoe COVID-19 ons gemeentelede affekteer, wat ons al as teenvoeter geïmplimenteer het en hoe die breër gemeenskap hierop gereageer het.

Laaste opdatering was: Saterdag 18 April

1.) Primêre gevolge van COVID-19

0

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid lidmate wat gesterf het as gevolg van COVID-19

1

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid lidmate wat positief getoets is vir COVID-19

7

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid lidmate wat in self-isolasie geplaas moes word

2.) Sekondêre gevolge van die virus

Hierdie is hoe lidmate in ons gemeente sekondêr deur COVID-19 geraak is.

2

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid lidmate wat dringende mediese behandeling in die tydperk van inperking moes ontvang, maar wie se behandeling toe opgeskort is

1

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid families waarvan daar iemand in die hospitaal opgeneem is, wat van besoeke en ondersteuning ontneem is

3

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid families wat sterftes beleef het, en nie begrafnisse kon hou nie

5

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid dope wat uitgestel moes word vanweë die tydperk van inperking

2

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid paartjies wat troues moes afstel vanweë die tyd van inperking

100

Bogenoemde syfer is die persentasie lidmate wat werk- of inkomsteverlies beleef as gevolg van COVID-19

3.) Die gemeente se reaksie op die virus

Hierdie is hoe ons gemeentefondse sedert 27 Maart aangewend het, om die sekondêre effek van COVID-19 hok te slaan.

112

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid kospakkies wat tot op hede versprei is.

2555

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid etes wat al versprei is.

15

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid bejaardes aan wie daar - addisioneel tot die kospakkies - kos voorsien is.

79954

Bogenoemde syfer is die Randwaarde wat die kospakkies vir NG Witrivier tot op hede gekos het.

16802

Bogenoemde syfer is die Randwaarde wat NG Witrivier aan kos vir bejaardes spandeer het

15000

Bogenoemde syfer is die Randwaarde waarmee die bestaande koskasfonds met addisionele gemeentefondse aangevul is.

(Sien ook hoeveelheid Randwaarde wat die gemeente tot op hede as korting op kosaankope ontvang het, om ‘n getrouer prentjie van die kospakkies se waarde te kry)

4.) Skenkings vir die koskas vanuit gemeenskap ontvang

Bo en behalwe die skenkings wat ons lidmate vir die koskas gemaak het, is hierdie die skenkings wat uit die breër gemeenskap van die Laeveld ingekom het.

15000

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid geld wat die gemeenskap hierdie tyd addisioneel vir die koskas inbetaal het.

250

Bogenoemde syfer is hoeveel brode wat ontvang en versprei is

40

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid kratte piesangs wat ontvang en versprei is

2

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid sakke pampoen wat ontvang en versprei is

60

Bogenoemde syfer is die aantal koekies seep wat ontvang en versprei is

400

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid lemoene wat ontvang en versprei is

72

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid liter langlewe melk wat ontvang en versprei is

3000

Bogenoemde syfer is die Randwaarde van die korting wat ons op kosaankope ontvang het

80

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid enkel-etes wat ontvang en versprei is

200

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid Kilogram maalvleis wat ontvang en versprei is

100

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid heel hoenders wat ontvang en versprei is

25

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid sakke avokadopeer ontvang

30

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid kratte kos wat supermarkte geskenk het

1200

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid pakkies skyfies as skenking ontvang

15000

Bogenoemde syfer is die Randwaarde van kruideniersware wat ons as donasie ontvang het.

1440

Bogenoemde is die hoeveelheid eier wat ons geskenk gekry het

5.) Stand van die omgeefonds

Die omgeefonds word gebruik om mense van alimentasie te voorsien.

14500

Bogenoemde syfer is die Randwaarde van skenkings wat vir die omgeefonds ontvang is.

15000

Bogenoemde syfer is die Randwaarde waarmee die omgeefonds verder uit die gemeentekas mee aangevul is.

3

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid gesinne wat uit die omgeefonds gehelp is.

6.) Addisionele inisiatiewe wat geneem is

Bo en behalwe bogenoemde inisiatiewe, is daar besluit die volgende aksiestappe in hierdie tyd te neem.

11

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid Facebook Live eredienste wat uitgesaai is.

15

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid oordenkings wat op Facebook geplaas is.

35

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid gebedspunte wat op sosiale media gedeel is

2

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid kursusse wat aanlyn aangebied is

1

Bogenoemde syfer is die projek wat geloots is om eensame bejaardes te kontak en te bemoedig

1

Bogenoemde syfer is die nuwe Podcast wat begin is.

1

Bogenoemde syfer is die webtuiste wat herskep is

1

Bogenoemde syfer is die nuwe APP van die gemeente wat gebou word en eersdaags vrygestel word

7.) Die reikwydte van ons Sosiale media

Die volgende is amptelike statistieke oor ons gemeenteprofiel se aktiwiteite op sosiale media sedert die tyd van inperking begin het.

400

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid nuwe mense wat ons Facebookprofiel begin volg het

4723

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid keer wat mense intensioneel ons profiel opgesoek het

105

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid plasings sedert die tyd van inperking begin het

17037

Bogenoemde syfer is die hoeveelheid kere wat mense op plasings geklik, gedeel of aangedui het dat hulle daarvan hou.

8.) Verliese wat die gemeente gelei het

Hierdie is onder andere hoe ons gemeente negatief deur COVID-19 geraak word.

1

Bogenoemde syfer is die Mosambiekuitreik wat nie meer plaasvind nie, sodat fondse gebruik kan word vir kospakkies

1

Bogenoemde syfer is die Paasreeks met die beeldhouer, Nic Grobler, wat nie kon plaasvind nie.

1

Bogenoemde syfer is die mannekamp in Mosambiek wat afgestel moes word

1

Bogenoemde syfer is die gesinskamp by Mankele wat afgestel moes word

1

Bogenoemde syfer is die gemeentetoer na Oberammergau en Israel in Junie, wat nie meer kan plaasvind nie.

1

Bogenoemde syfer is die karnaval wat nie kon plaasvind nie.

40000

Bogenoemde syfer is die Randwaarde van die begrote inkomste vir die karnaval wat nie kon plaasvind nie.

3019

Bogenoemde syfer is Maart se tekort in Randwaarde (Begrote inkomste van dankoffers en eredienskollekte wat nie gerealiseer het nie.)

140697

Bogenoemde syfer is April se tekort in Randwaarde (Begrote inkomste van dankoffers en eredienskollekte wat nog nie gerealiseer het nie)

183716

Bogenoemde syfer is die Randwaarde van die totale tekort op inkomste wat NG Witrivier tans beleef.

9.) Ander positiewe uitvloeisels

  • Nouer samewerking het tussen die gemeente en die plaaslike skole se broodjieprojekte ontstaan.
  • Solidariteit se helpende hand het ons gemeente se fasiliteite begin gebruik as depot en verspreidingspunt vir hulle voedingskemas. Ons is dankbaar om in hierdie verhouding te kan belê.
  • Nuwe verhoudinge met boere in die omgewing het ontstaan, wat voortaan ons koskas sal wil aanhou ondersteun met vars produkte.
  • Ons het geloofwaardigheid onder die plaaslike Polisie gewen.
  • Die Laevelder het ‘n positiewe berig oor die gemeente gepubliseer.
  • Die opsie om Snapscan te gebruik vir inbetalings van dankoffer en eredienskollekte, ontvang nuwe prominensie in hierdie tyd.