Wie is die kantoorpersoneel?

Thabu Pienaar

Uitvoerende Bestuurder
Thabu is die kantoorhoof en oorsigtelik verantwoordelik vir die werksaamhede van die kantoor. Hy het ook finansiële en statutêre verantwoordelikhede en werk verder baie nou saam met die leraarspan.
Landlyn: 0137511644

Heleen Odendaal

Ontvangs en lidmaataangeleenthede
Heleen is die persoon wat jou by ontvangs begroet. Sy help jou graag met lokaalbesprekings asook alle ander lidmaataangeleenthede soos doopnavrae en opdatering van jou inligting op ons databasis. Sy help jou ook met die skedulering van 'n afspraak by die predikante.
Landlyn: 0137511644

Antoinette Bester

Kommunikasie & Getuienis
Antoinette is verantwoordelik vir alle kommunikasie wat uit die kantoor na die gemeente gaan. Sy sorg dat jy weet wat gebeur en dat jy deurentyd op hoogte is. Sy het ook verpligtinge van die Getuienisbediening, soos onder andere koördineringswerk vir die koskas en die versorging van ons sendelinge.
Landlyn: 0137511644

Elize Gouws

Finansiële beampte
Elize is ons gemeente se finansiële beampte en kan al jou navrae met betrekking tot debietorders, in- en oorbetalings beantwoord.
Landlyn: 0137511644

Thinus Verreynne

Koster
Thinus is die man met die groot bos sleutels. Hy is egter nie net verantwoordelik vir die oop- en toesluit van lokale nie, maar ook vir die instandhouding van ons grond en geboue.
Landlyn: 0137511644