Jesus het opgestaan! Wat nou?

“Jesus het opgestaan!”, groet een gelowige. “Hy het wáárlik opgestaan”, antwoord die ander een. Dit is hoe medegelowiges mekaar deur die eeue op Opstandingsondag groet.

Ons groet mekaar vrolik asof die betekenis van Jesus se opstanding vir ons almal ooglopend is. Maar ek is bevrees dat die implikasie van dit wat ons sê níe vir almal ewe duidelik nie. Dit het vir baie van ons blote kerktaal geword…

Daarom verken ons in hierdie plasing 7 Geïmpliseerde waarhede as ons sê “Jesus het opgestaan!

1.) Die opstanding bring jou voor ‘n keuse.

Volgens Paulus is dit die opstanding wat Jesus in ‘n klas van sy eie sit. Paulus sê: “…op grond van sy opstanding uit die dood is Hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God wat met mag beklee is, Jesus Christus ons Here” (Rom 1:4)

Die wysgeer C.S. Lewis skryf in sy klassieke boek “Mere Christianity” oor die keuse waarvoor elke persoon te staan kom:

“I am trying here to prevent anyone saying the really foolish thing that people often say about Him: ‘I’m ready to accept Jesus as a great moral teacher, but I don’t accept His claim to be God.’ That is the one thing we must not say. A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. He would either be a lunatic—on a level with the man who says he is a poached egg—or else he would be the Devil of Hell. You must make your choice. Either this man was, and is, the Son of God: or else a madman or something worse. You can shut Him up for a fool, you can spit at Him and kill Him as a demon; or you can fall at His feet and call Him Lord and God. But let us not come with any patronizing nonsense about Him being a great human teacher. He has not left that open to us. He did not intend to”.

Die opstanding los vir my en jou dus ook voor ‘n keuse. Die keuse is: “Wat en Wie sê ék is Jesus?”. Toe Tomas met die opgestane Jesus gekonfronteer is, het hy ook ‘n besluit gemaak. Tomas het uitgeroep:“My Here en my God!” (Joh 20:28).

2.) Die opstanding besweer jou vrees vir die dood.

Omdat Jesus die dood oorwin het, verloor die dood ook sy greep op ons. Dit raak besonder betekenisvol vir óns wat iemand al aan die dood afgestaan het. My oupa is byvoorbeeld 10 maande gelede oorlede. Hy was ‘n gelowige en ons mis hom vreeslik. Maar ons gaan hom beslis weer sien.

Wanneer jy as gelowige by die voordeur van die dood instap, kan jy as’t ware doodluiters by die agterdeur uitstap. Die dood is nie meer ‘n tronk wat jou vashou nie. Jesus het die doderyk geplunder en in ‘n puinhoop gelos. Jy stap gewoon by dieselfde plek uit waar Jesus die gat in die muur gelos het.

Daarom kan ons nou saam met Paulus uit volle bors skree: “Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel?” (1 Kor 15:55).

3.) Die opstanding beteken Jesus treë nou vir jou in.

Wat doen Jesus nou op hierdie oomblik? Het jy al daaroor gewonder? Baie mense dink aan Jesus asof Hy een taak gehad het en toe “afgetree” het.

Maar die Bybel sê dat Jesus nog voltyds aan die werk is. Paulus skryf byvoorbeeld: “Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons”. (Rom 8:34).

Ons vind dieselfde gedagte by die Hebreërskrywer: “Hy (Jesus) lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree” (Heb 7:25). Jy hoef nie jou tyd te mors om met afgestorwe familielede te praat of om engele om te koop om vir jou ‘n goeie woordjie by die Skepper van die heelal in te sit nie. Jesus se opstanding beteken dat jy nou ‘n verteenwoordiger in die troonkamer van die Hemel het!

4.) Die opstanding bemaak aan jou ‘n nuwe lewe.

Kom ons dink vir ‘n oomblik na oor hierdie vreeslike interessante ding wat Paulus sê: “Nou lewe Hy (Jesus), en Hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook júlle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus” (Rom 6:10-11)

Hieruit vers noop ons tot die volgende gevolgtrekking:

  • Jesus lewe vandag.
  • Hy sit sy lewe voort in ons.
  • Omdat Jesus vir die Vader leef, en nou in ons leef, leef ons ook nou vir die Vader.

C.S. Lewis skryf in “Mere Christianity” die volgende: “He is beginning to turn you into the same kind of thing as Himself. He is beginning, so to speak, to ‘inject’ His kind of life and thought, His Zoe, into you; beginning to turn the tin soldier into a live man.

5.) Die opstanding bemagtig jou om uit sonde op te staan.

Een van die dwalinge wat in die gemeente van Galasiërs posgevat het – en wat Paulus deur sy brief aan hulle wil regstel – is hulle begeerte om die Here te dien…uit hulle eie krag.

Dit is ‘n strik waarin ons almal een of ander tyd val. Jy word bewus van sonde in jou lewe en jy dink jy moet net harder probeer om daarvan los te kom. Wanneer dit nie werk nie, dink jy dat jy jou wilskrag net nog meer moet inspan. As dit nog steeds nie werk nie, dink jy dat jy net jou toewyding aan die Here moet verhoog. Alles kom neer op dieselfde ding: Ek probeer ‘n lewe leef wat God behaag, uit my eie krag.

Dit kan nooit werk nie. Paulus het nie ‘n goeie woord hiervoor te spaar nie. Hy roskam die Galasiërs en sê: “Is julle dan so sonder begrip? Julle het met die Gees begin; wil julle nou in eie krag eindig?”.

Vir Paulus is daar net antwoord: “…ek is saam met Christus gekruisig, 20en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe” (Gal 2:19-20). Ons is nie veronderstel om ‘n lewe te leef wat God behaag nie. Ons is veronderstel om Christus ín ons, toe te laat om namens ons daardie lewe te leef.

‘n Beeld om jou te help: Stel jou voor jy sit in ‘n vullishoop vas. Dit stink gruwelik en alles klou aan jou vas. Die gemors stel jou sonde voor waaruit jy wens jy kan opstaan en van kan loskom. Maar jy kry dit nie reg nie. Net wanneer jy tot op jou knieë kom, gly jy op die slym en smerigheid en val jy weer tot op jou maag. Jy probeer male sonder tal om uit jou eie krag uit die gemors uit op te staan – elke keer sonder sukses. Toe jy vir die soveelste keer met jou gesig in die drek te lande kom, bid jy dat Jesus in jou sal opstaan. Jy probeer weer opstaan. Hierdie keer gee jy jou liggaam oor aan Jesus se bewegings binne in jou. En tot jou verbasing sien jy dat jy stadig maar seker besig is om orent te kom! Eers tot op jou knieë, toe tot op jou hurke, en toe tot op jou voete!

6.) Die opstanding bring God se krag binne jou bereik.

Het jy al daaraan gedink dat daar geen groter krag in die heelal is, as die krag wat dit geneem het om die dood te breek nie? Het die besef al tot jou deurgedring dat daardie einste krag, nóú binne in jou liggaam is?

Paulus skryf in sy brief aan die gemeente in Rome:Omdat die Gees van Hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal Hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.” (Rom 8:11)

Hoe laat dit jou voel as jy hoor dat daar so ‘n reuse krag binne jou jou bereik geplaas is? Vir myself voel dit of ek dadelik wil kyk of ek dit kan ontgin! Miskien is dit juis hoekom Paulus sê: Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind (Fil 3:11).

God se krag is nie meer iets veraf en onbereikbaar nie. Te danke aan die opstanding is dit binne ons bereik geplaas. Baie van die Christelike lewe handel daaroor dat ons moet ontdek hoe dit werk. Ons is byvoorbeeld geneig om te dink dat God se krag soos die wêreld s’n werk. Daarom het ons altyd ‘n versugting na toertjies, kitsoplossings en magsvertoon. Dit neem lank om te ontdek dat God se krag eers in swakheid en broosheid vankrag word. Die kruis en die opstanding is ‘n goeie herinner daarvan.

7.) Die opstanding bevrug jou met belangstelling in die Heilige Gees.

Wanneer mens tot die besef kom dat Jesus die dood oorwin het en nou sy lewe ín ons kom voortsit (Rom 6:10-11; Gal 2:20), dring dit tot jou deur dat die tema van die “opstanding” hand aan hand met die tema van die “Heilige Gees” loop.

Die Heilige Gees is immers niks anders as die Gees van Jesus Christus” (Fil 1:19) nie. Om in verhouding met die Heilige Gees te staan, is nie ‘n onpersoonlike saak nie. Dit is nie asof ons in verhouding met ‘n krag staan nie. Die Heilige Gees is Jesus se Gees!

Wanneer hierdie gedagte tot jou deurdring, besef mens dat daar ‘n avontuur vir jou voorlê waaraan jy nog nooit eens gedink het nie! Begin eksperimenteer! Leer ken die Heilige Gees! Slaan ag op sy teenwoordigheid. Luister na wat Hy vir jou sê. Waag om Hom te gehoorsaam! Nooit vantevore was Jesus se naam “Immanuel” – oftewel “God is met ons” – vir jou só waar soos nóú nie!

Leave a Reply

%d bloggers like this: