Hoekom mens eerder nie moet dankie sê nie

Hoeveel keer ‘n dag hoor jy die woord “dankie”? Ons word van kindsbeen af geleer om die woord te gebruik, maar wat is die bedoeling agter die woord?

Dankbaarheid, en die aard daarvan, is een van daardie konsepte wat eenvoudig klink tot mens werklik sit en die konsep ontleed. Wat is dit om werklik dankbaar te wees, waar kom dit vandaan en hoekom is ons dankbaar?

Seer sekerlik een van die duidelikste voorbeelde van die aard van dankbaarheid is te vinde in in Lukas 17: 11-19. Jesus word deur tien melaatse mans buite die dorp gevra om homself oor hulle te ontferm, waarop hy sê in vers 14 “ Gaan wys julle vir die priesters”. Die mans is genees op pad na die priesters toe. Net een van die mans het terug gedraai en by Jesus se voete hom gedank vir sy genesing.

Buiten die geloof wat al tien die mans ten toon gestel het om nie vrae te vra oor Jesus se instruksie nie, maar sy opdrag te gehoorsaam, het net een man se hart so oorgeloop van dankbaarheid dat hy terug is na Jesus toe om hom te bedank. Ek is in my hart oortuig dat hy nie die enigste man is wat bly was oor sy genesing onder die tien nie. Dit is juis daar waar ons ‘n idee kry van wat dankbaarheid is.

Al tien mans moes oorgeloop het van blydskap oor hul genesing, net soos wat ons bly is oor geskenke ontvang, ‘n bonus kry of ander eksterne faktore wat ons laat dankie sê. Ware dankbaarheid in hierdie verhaal, sowel as soveel ander verhale in ons eie lewens, was nie ‘n gevolg van ‘n eksterne faktor in die mans se lewens nie, dit was iets anders wat die een man laat terugdraai het.

In 1 Tesslonisense 5:18 word ons opdrag gegee om in alle omstandighede dankbaar te wees, ongeag van die eksterne faktore wat ons gelukkig, of ongelukkig, maak. Die enigste afleiding wat daaruit gemaak kan word is dat dankbaarheid nie afhanklik is van eksterne faktore nie, maar van binne af kom. So begin dankbaarheid en geloof baie dieselfde klink neh?

Die rede daarvoor kan mens lees verder in 1 Tesslonisense 5:18 “want dit is wat God van julle verwag omdat julle met Christus Jesus verenig is”. Eenvoudig, ons as Christene moet dankbaar wees in alle omstandighede want Jesus is ons verlosser. Jesus het ons verlos van nie net sonde nie, maar van die tering van ‘n ondankbare hart op ons siel.

Ten slotte as ons as Christene nie God kan prys in alle omstandighede nie, is enige dankie oor ons lippe betekenloos en moet ons dit eerder nie sê nie.

~ Deur Martin Engelbrecht

Leave a Reply

%d bloggers like this: