Hoe groei mens in jou verhouding met Jesus?

Wil jy ook in jou verhouding met die Here groei, maar jy weet nie aldag hoe nie? Wonder jy soms wat die volgende treë is wat jy in jou verhouding met Jesus kan gee?

olivyaz-jesus-Christ-sending-His-ApostlesDit lyk vir my of Lukas 10 ons in hierdie verband kan help. Lukas 10 begin met die woorde: “Daarna het die Here twee en sewentig ander aangewys en hulle twee-twee voor Hom uit gestuur na elke dorp en plek waarheen Hy van plan was om te gaan” (vers 1)

Waarom Lukas 10?

Let net vir ‘n oomblik op die woordjie waarmee Lukas 10 begin. “Daarna” impliseer iets het dit voorafgegaan. Die gedeelte vooraf handel oor hoe Jesus gevolg moet word. Vanuit daardie dialoog, stuur Jesus die 72 uit. Die vraag oor hoe Jesus gevolg moet word, sluit dus baie aan by ons vraag oor hoe mens groei in jou verhouding met Jesus.

3 Opvallendhede in Lukas 10

1.) Die valse onderskeid tussen “hulle wat gaan” en “ons wat bid“.

Onder ons as Christene bestaan daar ‘n valse onderskeid tussen “hulle wat gaan” en “ons wat bid”. Dit lyk vir my eerder of Jesus volgelinge gevisualiseer het wat beide doen. Hy sê immers vir sy dissipels wat hy stuur om te “gaan”, dat hulle ook moet “bid”. Díe wat dus gáán moet ook bidders wees, en díe wat bid moet ook doeners wees.

Díe wat dus gáán moet ook bidders wees, en díe wat bid moet ook doeners wees.

Dit lyk vir my of die verskynsel wat ons vandag in die breë Kerk sien – naamlik dat ‘n paar betaalde amptenare direk en aktief die werk doen – terwyl die res van die gelowiges indirek en passief sit en toekyk, nie heeltemal is wat Jesus gevisualiseer het nie. Jesus het ‘n volgelingskap gevisualiseer waar elkeen ‘n besef het dat hulle geroep en getaak is.

2.) Die eenvoudige boodskap oor Jesus.

Die tweede opvallendheid is die boodskap wat hulle opgelê word. Die dissipels moet eenvoudig verkondig: “Vir julle is die koninkryk van God baie naby” (Luk 10:9). Vir ons is die term “koninkryk van God” nogal ‘n abstrakte term. Die beste een-sin-opsomming van wat die koninkryk van God behels, is dat Jesus die beliggaming van dit is. Hulle boodskap moes met ander woorde nie dogmatiek óf lyste van moets en moenies gewees het nie. Hulle moes nie ‘n sekere teologie verkondig nie, maar ‘n sekere Persoon.

3.) Volop emosie

Die derde ding wat mens opval is die hoë verskynsel van emosie in hierdie paar verse. Die mees ooglopendste is waarskynlik die blydskap van die dissipels toe hulle terugkom (Luk 10:17).

“Die twee en sewentig het vol blydskap teruggekom” (Luk 10:17)

Dit is mos altyd so! Mense wat God gesien werk het se harte is aan die brand gesteek met entoesiasme vir sy koninkryk.

Maar ons sien ook ander emosie in die teks – soos die blydskap van Jesus (Luk 10:21) en ook die somber waarskuwing van dreigende vervolging wat voorlê.

Maar dit is die emosie van dringendheid wat my die meeste opval. Die Afrikaanse Bybel vertaal die oorspronklike deur te sê “Gaan nou!” (Luk 10:3). In die gedeelte wat hierop volg, hoor die dissipels dat hulle nie eens skoene moet aantrek of tyd moet verspil deur mense te groet of kos saam te vat nie. Hulle moet onmiddelik gaan!

Waarom die haas? Waarom moes die dissipels so vinnig maak?

Mens sou seker kon redeneer dat hoe gouer die dorpe van Jesus te hore kom, hoe beter. Maar dalk lê die rede eerder by die dissipels. Hoe gouer jy reageer op Jesus se eise, hoe beter is dit vir jouself!

Jy sien ons is geneig om vir Jesus te sê: “Ek hoor, Here. Praat nog ‘n rukkie langer. Verduidelik ‘n nog ‘n bietjie meer.” Ons koop graag vir onsself tyd deur te maak asof ons nog nie heeltemal verstaan nie.

Maar Jesus verwag nie van ons om volleerd te wees voordat ons gehoorsaam hoef te wees nie. Daarom lei Jesus sy dissipels op deur vir hulle lering te gee en hulle dan “onvolleerd” uit te stuur (sien hoofstuk 9). Die dissipels keer terug, ontvang verdere lering en word dan weer  “onvolleerd” uitgestuur (hoofstuk 10).

Vir Jesus is dit belangriker dat ons gehoorsaam is, as dat ons alles verstaan.

En dit is hier waar baie van ons se verhouding met die Here op ‘n ander spoor beland. Baie van ons se kennis oor Jesus, is meer as ons gehoorsaamheid teenoor Hom.

As jou kennis oor Jesus méér is as jou gehoorsaamheid teenoor Hom, dan bevind jy jou op ‘n pad wat na skeinheiligheid lei. Dissipels is gehoorsaam aan Jesus, al verstaan hulle nie noodwendig alles nie

Onthou dit asseblief altyd: as jou kennis oor Jesus méér is as jou gehoorsaamheid teenoor Hom, dan bevind jy jou op ‘n pad wat na skeinheiligheid lei. Dissipels is gehoorsaam aan Jesus, al verstaan hulle nie noodwendig alles nie.

Wat is die volgende treë in jou verhouding met Jesus?

Ek sou wou aanvoer asseblief nie nog kennis nie! Kennis is goed en daar is ‘n plek daarvoor. Maar herontdek eers weer die dringendheid wat Jesus se volgelinge gehad het om te reageer op die eise van Jesus se dissipelskap.

Wat sê Jesus vir jou?

Waaraan kan ek gehoorsaam wees”, hoor ek jou vra. Stel jouself bloot aan die woorde van Jesus en kyk wat maak dit in jou hart los.

Austin-Sparks skryf in sy boek “The School Of Christ”, dat dit die andersheid van Jesus was wat mense so beïnvloed het. As hulle gedink het Hy gaan by die bruilof ‘n wonderwerk doen, dan doen Hy dit nie. As hulle gedink het daar is geen salf te smeer aan ‘n situasie nie, dan doen Hy ‘n wonderwerk. Jesus het die heeltyd anders opgetree as wat almal verwag het.

Austin-Sparks skryf

“…All the time He was putting them back and showing them how different were His thoughts, His ways, His ideas, His judgements; Altogether different.”

  • Ons sou dus goedskiks kon sê dat vir die persoon wat dink “ek het nie die gemeenskap van gelowiges nodig nie”, Jesus juis sê om deel van die groep te word. En vir die persoon wat dink dat hy/sy kan wegraak tussen die massa, roep Jesus vorentoe om op sy/haar eie voete te staan.
  • Die kultuur van ons tyd leer ons om inhalig te wees. Maar Jesus sê dat ons ons skatte elders moet bymekaarmaak.
  • Die media wil ons leer om te haat. Jesus se woorde eggo liefde.
  • As iemand ons te nakom, is ons eerste reaksie dalk om die persoon terug seer te maak. Die andersheid van Jesus roep ons op om eerder nóg ‘n keer te vergewe.

Mag die volgende stap in jou verhouding met die Here, dus nie nóg kennis wees nie, maar gehoorsaamheid.

Leave a Reply

%d bloggers like this: