Hoe gee mens dankoffer?

Opsie 1

Gee deur jou selfoon deur HIER TE KLIK

Opsie 2

Gee deur Snapscan se kode te gebruik

Opsie 3

Maak ‘n oorbetaling:

  • Begunstigde: NG Gemeente Witrivier
  • Bank: ABSA
  • Rekeningtipe: Tjekrekening
  • Rekeningnommer: 1370 580 002