Category Archives: Gemeentebriewe

  • 0

Wie is die (historiese) Jesus?

Tags :

Category : Gemeentebriewe

  • Is die Jesus waarin Christene glo, dieselfde Jesus wat regtig geleef het?
  • Of het die verhale rondom Jesus “stertjies” bygekry?
  • Is Jesus se wonderverhale nie dalk bietjie aangedik nie?

Kortom, is die Bybel betroubaar oor wat dit aangaande die historiese Jesus sê?

Dit is ‘n belangrike vraag!

Daar is heelwat mense vandag wat beweer dat die historiese Jesus baie minder noemenswaardig was, as wat die Bybel probeer te kenne gee.

Hulle beweer dat soos wat die tyd aangestap het, het die stories aangaande Jesus stertjies bygekry. Mettertyd het die historiese Jesus vervorm tot ‘n mitiese of legendariese figuur.

Wil jy hê jou geloof moet op ‘n mite gebaseer wees of op die waarheid?

Kom luister na die getuienis.

Maandag 17 September om 18:00 kom praat Dr Ross Hickling met ons oor die getuienis wat ons van die historiese Jesus besit, en of die Bybel betroubaar is.

Dr Hickling het studeer aan die bekroonde Biola universiteit in die VSA, en is tans besig met verdere doktorale studies aan NWU.

Wat gaan jy baat?

Hierdie aand gaan jou geloof stig en jou bemagtig om skeptici te beantwoord wat beweer dat Jesus niks meer is as ‘n feeverhaal nie.

Nooi gerus ook vriende wat twyfel. Die bedoeling is dat dit ‘n aand sal wees waar ons krities kan dink oor die getuienis op hande. Daar sal weereens ruim geleentheid vir vrae aan die einde wees.

 


  • 0

Seksvoorligting en ontwikkelingsfases

Tags :

Category : Gemeentebriewe

Beste Witrivierder

Op die naweek van 16 en 17 Maart spreek ons gemeente 2 uiters belangrike temas aan…

Of jy kinders in die huis het of nie, ons almal ken iemand wat by hierdie geleenthede kan baat. Stuur asb die epos vir hulle aan…

Vrydag 16 Maart 18:00-20:00

Saterdag 17 Maart 08:30-13:00

Prof Vollie Spies bied ‘n geakrediteerde werkswinkel oor die hantering en ontlonting van seksuele misbruik aan.

Almal is welkom! Onderwysers, terapeute en ander professionele persone sal 5 CPD punte verdien deur die bywoon van hierdie geleentheid. Kostes vir die Saterdag beloop R350.

Bespreek en betaal voor 14 Maart @NG Witrivier. Rig navrae aan bluetoothouerskap@gmail.com

Wie is Prof Vollie Spies?

Prof. Spies word nasionaal erken as kampvegter vir slagoffers van seksuele geweld en het ook verskeie publikasies die lig laat sien met betrekking tot evaluering en heling van slagoffers van seksuele molestering.

Prof. Vollie Spies behaal die graad BAMW in 1972 by die UP, en DPhil in 1997 by UNISA. Haar spesialisveld is seksuele molestering. Sy het ook ʼn diploma in Child Law en is voltyds betrokke by studente opleiding aan UP en UNISA.


  • 0

Nuus voor die wintervakansie

Category : Gemeentebriewe

Beste Witrivierder
Die kwartaal lê agter ons rug en die skoolvakansie wink! Dit was ‘n lekker besige kwartaal. As jy kinders op skool het, hoop ek vir jou part dat jy dit bietjie rustiger kan neem in die volgende week of twee van die wintervakansie. In ons gemeente gaan dinge egter onverpoos aan. Ek deel graag die volgende met jou sodat jy op hoogte kan bly…

1.) Slegte nuus oor ons sendelinge

Eers die slegte nuus: Ons sendelinge, Alfred en Belinda Paetzold, het slegte nuus oor Alfred se gesondheid gekry. Dit lyk vir ons of hy ‘n soort motor-neuron siekte opgedoen het. Óns wat vir Alfred-hulle persoonlik ken, is verslae oor hierdie verskriklike hartseer. Sal jy asseblief vir hierdie gesin bid? Hulle het soveel om nou te verwerk…

Alfred-hulle moet ook nou vanweë sy gesondheid uit Lichinga uit onttrek. Ek wil vrymoedigheid neem om te vra of ‘n gemeentelid nie dalk ‘n bakkie beskikbaar kan stel om hierdie gesin voor die 20ste Julie te help trek nie? Dit kan ‘n gewone 4×2 voertuig wees. Indien so iets binne jou vermoë is, sal ons dit ontsettend waardeer as jy ons sal laat weet. Reageer sommer op hierdie epos.

2.) Agterstand op ons begroting

Die ander stukkie slegte nuus is dat ons maandeliks ongeveer ‘n 16% agterstand op ons begroting beleef. Dit klink dalk nie veel nie, maar die opgehoopte effek daarvan in ‘n jaar, kan ‘n baie nadelige uitwerking op die gemeente se bedieningsmoontlikhede hê.

Om hierdie rede hou ons jou konstant op hoogte van die situasie. Baie dankie aan elkeen wat dankoffer gee – sonder jou bydra kan die gemeente nie funksioneer nie.

Aangesien slegs 29% van ons lidmate maandeliks ‘n bydrae maak, wil ek tog vra of jy – indien jy nog nie dankoffer gee nie – nie asseblief ernstig wil oorweeg of jy jou op hierdie manier aan ons gemeente wil verbind nie? Ons gemeente maak ‘n wesenlike verskil in mense se lewens, en jy kan ‘n aktiewe aandeelhouer daarvan wees.

Jy kan ‘n debietorder teken (Klik hier om een af te laai), of alternatiewelik kan jy ‘n direkte oorbetaling in die gemeente se rekening maak. Dit is:
• Rekeningnaam: Ned Geref Gemeente Witrivier
• Bank: ABSA
• Tak: Witrivier
• Takkode: 632005
• Soort rekening: Tjekrekening
• Rekeningnommer: 1370 580 002

3.) Uitreik na Mosambiek

Ons gemeente stuur hierdie skoolvakansie weer ‘n uitreikspan na Mosambiek (7-16 Julie). Die span bestaan uit sowat 18 mense (beide tieners en volwassenes). Dit is ‘n voorreg om so groot span uit te stuur om ons sendelinge, Jaco en Inge Le Roux, te gaan bemoedig en ook om sélf daar te gaan werk. Bid asseblief dat die span veilig sal reis – en veral vir Ds Eddie wat die span lei.

4.) Ester-konferensie in die Laeveld

Ons gemeente is bevoorreg om gekies te geword het as die gasheer van die Laeveld se Ester-konferensie. Dit vind Saterdag 5 Augustus by ons gemeentesentrum plaas, en Ds Elza Meyer sal weer die spreker wees. Kaartjies kos R150.

Vir navrae kan jy ‘n epos na ester@ngwitrivier.co.za stuur. Kaartjies kan by die kerkkantoor gekoop word, of alternatiewelik by Magda Coetzer by Carmel.

Dit beloof om soos voorheen ‘n sprankelgeleentheid te wees!

5.) Alpha kursus

Die Alpha-kursus begin weer eersdaags in ons gemeente. Hierdie kursus is bekend daarvoor dat dit mense se lewens omkeer. Klik gerus op die skakelom byvoorbeeld na die getuienis te luister van ‘n geharde krimineel wat deur die Alpha kursus tot bekering gekom het.

In ons gemeente skop die kursus Maandag 7 Augustus af. Dit is ideaal vir mense wat baie vrae oor die Bybel het. Registreer vir die kursus deur sommer op hierdie epos terug te reageer.

6.) Fliekaand

Kort na die skole weer begin het, skop ons nuwe kwartaalreeks af… Hierdie jaar, 500 jaar gelede, het die reformasie plaasgevind. Maar dit beteken nie dat die gebeure van die reformasie irrelevant is nie. Ons gaan in die reeks weer vars dink oor die rol van die Skrif in ons lewe asook die plek van genade en hoe geloof werk…

Om bietjie die historiese konteks van die reformasie te skilder, gaan ons as gemeente die film “Luther” saam kyk. Dit is ‘n aangrypende fliek – hou dus die aand van Dinsdag 8 Augustus oop. Die volgende dag is dit ‘n openbare vakansiedag. So, ons dink ons gaan daardie aand lekker as gemeente saam kan kuier en fliek. Meer daaroor later…

7.) Lente karnaval

Jong, en dan maak ons basaar plek vir ‘n lekker “Lente karnaval**! Dit gons behoorlik van entoesiasme oor hierdie nuwe verwikkeling.

Die datum van die karnaval is Saterdag 2 September en dit gaan op die Laerskool se sportgronde gehou word. Soos die tyd naderstap sal ons meer en meer info vir jou daaroor gee, maar maak seker dat jy dit nie mis nie. Die opwinding loop nou al hoog!

Terugskouend in ‘n sin of twee

Sommer net terugskouend wil ek vir jou sê dat ons die afgelope ruk baie geseënde kampe beleef het. Die Kom Word Nuut-kamp was uiters geslaagd en ‘n hoogtepunt vir elkeen wat saamgegaan het. So ook ons afgelope huwelikskamp by Nkambeni. Dit was ‘n baie lekker kamp en ons gaan dit beslis in die toekoms weer doen.

Dankie ook vir elkeen wat kos, klere en blikkieskos vir ons Knysna-verligting gegee het. Ons was verbaas oor die hoeveelheid middele wat ingekom het, so kort nadat ons ons eie “Stapel van hoop” insameling gehad het. Dalk het jy ook op Facebook die video gesien, maar ons eie koskas het onlangs 50 000 etes aan minderbevoorregte mense verpak.

Ek praat namens my kollegas as ek sê dat ons as leraars uiters bevoorreg voel om in so ‘n dinamiese gemeente te mag dien waar daar soveel dinge gebeur en soveel mense se lewens aangeraak word.

In Jesus

Nati Stander
(namens die leraars)


  • 0

Pinksterfees

Category : Gemeentebriewe

Beste Witrivierder

Dankie vir die afgelope week se heerlike kuier rondom die soppotte van ons gemeente! Dit was wonderlik om soveel mense by die Pinkster te sien.

Ek wil jou uitnooi om Sondag saam die Pinksterfees te kom geniet. Dit is die afsluiting van die tema: “Hoe hoor ons God se stem?” en Sondag kyk ons spesifiek na “Praktiese wenke hoe om God se stem rég te hoor”. Ons beplan ‘n spesiale formaat vir ons Pinksternagmaal asook vir ons Pinksterdankoffer.

Pinksterdankoffer is die jaarlikse geleentheid waartydens ons kans kry om ons dankbaarheid teenoor die Here te betuig. Dit maak nie saak hoe groot of hoe klein jou bydrae is nie, wat saak maak is dat jy uit dankbaarheid gee. In die verlede was daar nog elke jaar mense wat op hulle koevertjies geskryf het dat hulle nie meer die finansiële vermoë het om by te dra nie, maar dat hulle harte vol dankbaarheid teenoor die Here is. En dít is die gesindheid wat belangrik is.

Die druk wat ons land se ekonomie tans op mense plaas kan nie weggesteek word nie. Ons sien dit in die finansies van huishoudings, besighede en ook in ons gemeente s’n. Ons omgeefonds waarmee ons mense help, trek ook al hoe swaarder.

Niemand verwag dus van jou om te gee wat jy níe kan nie. Gee net uit dankbaarheid, en ons vertrou die Here dat Hy elke rand en sent op die regte plek sal aanwend.

My kollegas het pertinent vir my gesê dat ek vir jou moet vra om met ons te praat as julle huishouding onder finansiële spanning is. As ons gemeente op enige manier kan help om die pot aan die kook te hou, doen ons dit graag.

Ons sien uit om Sondag sáám as gemeentefamilie bymekaar te wees. Sommige van ons tieners gaan ons help met die nagmaal, en ons kinders sit saam met hulle ouers in die erediens. Oud en jonk gaan dus almal bymekaar wees, en dit is altyd baie spesiaal.

Ek hoop van harte om jou ook daar te hê!

In Jesus

Nati
(namens die leraarspan)


  • 0

7 Nuusbrokkies voor Pinkster

Category : Gemeentebriewe

Beste Witrivierder

Ek sit tans in die bosveld en verlang dik stukke! Hierdie week bied ek Pinkster in Thabazimbi aan. Dit is mooi wêreld met wonderlike mense, maar ek mis ons gemeente. Terwyl ek hier sit, dink ek aan alles wat in ons gemeente afspeel en ek voel so bevoorreg om in Witrivier te mag dien.

Laat my toe om net gou so 7 sake onder jou aandag te bring.

1.) Hemelvaart

Donderdag 25 Mei vier ons Hemelvaart. Daar sal ‘n erediens wees om 18:30. Kom vier dit saam met ons geloofsgemeenskap. Dit is so belangrik dat ons viering van hemelvaart opbou tot ons verwagting van Pinkster.

2.) Hoe hoor ons God se stem?

Pinkster is my gunsteling tyd van die jaar. Tradisioneel is dit mos maar ‘n tyd wat ons opnuut uitkyk vir die Heilige Gees se werking in ons lewe. Die tema van hierdie jaar se Pinkster is “Hoe hoor ons God se stem?”. Dit is ‘n reeks wat jou gaan toerus hoe om die Here se wil in jou lewe te onderskei. Ek glo dit is lekker prakties en dat jy baie daarby gaan baat.

Tong in die kies wil ek egter sê dat die beste ding van Pinkster, die sop en broodjies is! Jy weet mos maar hoe kan die Witrivierders kos maak? Ek lek nou al my lippe af. Kom eet jou dus trommeldik so vanaf 17:30. Teen 18:30 kan jy die erediens met ‘n vol maag tegemoet gaan 🙂

Die Pinksterdienste begin Sondagoggend 28 Mei en hou aan tot Donderdagaand 1 Junie. Daar is ook in die oggende om 09:30 ‘n herhaling van die aande se temas, vir mense wat nie in die aande kan uitgaan nie.

Die tieners hou ook ‘n Pinksterreeks met dieselfde tema. Hulle eredienste is by die Hoërskool se Lapa om 18:00. Daar is ook gelyklopende Kinderpinksterin ons kerksaal, so moet dus nie voel dat jou kinders jou weerhou om die meeste te maak van hierdie spesiale tyd nie! Kom vier dit saam.

3.) Stapel van hoop

Een van die mooi gebruike in ons gemeente, is om tydens Pinkster – net so voor die winter in volle swang kom – ‘n spesiale poging aan te wend om klere en nie-bederfbare produkte vir ons barmhartigheidsbehoeftes in te samel.

Ek wil dus jou uitnooi om vanaf Sondag, regdeur die week tot en met Sondag 4 Junie, enige oortollige klere, skoene, komberse, toiletware en blikkieskos kerk toe te bring.

Sit dit asseblief neer voor op die liturgiese ruimte. Ons wil ‘n sigbare “stapel van hoop” opstapel!

4.) Ramadan

Saterdag 27 Mei begin die Moslems se Ramadan. Jy wonder seker: “Nou wat het dit met my te make?”. Wel, Ramadan is ‘n tyd waarin Moslems ernstig bid dat God Homself aan hulle sal openbaar. Elke jaar tydens Ramadan, gebeur dan ook die verstommende dat dorpies in hulle geheel dieselfde droom beleef…ja, jy raai reg: Jesus verskyn aan hulle! Elke jaar kom daar tydens Ramadan baie Moslems tot bekering!

Hier is ‘n skakel na een van die getuienisse van Moslems aan wie Jesus verskyn het. Onthou dus asseblief om tydens Ramadan te bid dat mense se geestelike oë sal oopgaan, en dat hulle Jesus sal leer ken. Daar sal ook Sondag ‘n spesiale gebedsfokus vir dié tydperk beskikbaar wees.

5.) Kom Word Nuut

Ek weet nie of daar nog ‘n bediening in ons gemeente is wat soveel mense se lewens al aangeraak het, soos die Kom-Word-Nuut-Kampe nie? Die volgende kamp vind 9-11 Junie plaas. Miskien het jy – of miskien weet jy van iemand – wat ‘n vars inspuiting in hulle verhouding met die Here nodig het. Dan is hierdie kamp net die ding. Bespreek by die kerkkantoor deur ‘n epos te stuur na heleen@ngwitrivier.co.za

6.) Huweliksnaweek

Die naweek van 23-25 Junie bied ons gemeente ‘n huweliksverrykingskamp aan. Nkambeni is ‘n luukse safarikamp in die wildtuin. Gewoonlik sal ‘n naweek daar ‘n paartjie oor die R4000 uit die sak jaag. Ons kry geleentheid om daar tuis te gaan vir slegs R2200 per paartjie vir die naweek, ontbyt en aandete ingesluit!! Dit beloof om ‘n onvergeetlike ervaring in die veld saam met jou huweliksmaat te wees. In ons sessies behandel ons style en tegnieke wat waarborg om jou ‘n vervulde huwelik te laat beleef. Vir meer info kan jy op hierdie skakel klik of vir my (Nati 0822163710) kontak. Daar is nog net vir 7 paartjies plek.

7.) Pinksterdankoffer

Ons groot jaarlikse Pinksterdankoffer vind Sondag 4 Junie tydens die nagmaalplaas. Ons doen mos altyd ‘n beroep aan mense om in Pinkstertyd uit dankbaarheid te gee oor wat die Here vir jou gee – en hierdie jaar is niks anders nie.

Ek wil vra dat jy jou laat lei deur die Heilige Gees oor wat jy kan gee. As jy jou in die afkondigings van die stand ons dankoffers vergewis het, sou jy gesien het dat ons tans so ietwat van ‘n agterstand op ons begroting het. Ons vertrou dat die jaarlikse Pinksterdankoffer dit sal regtrek.

Groete in Jesus

Nati
(namens die leraarspan)


  • 0

10 Nuusbrokkies vir April

Category : Gemeentebriewe

Beste Witrivierder!

Die skoolkwartaal het begin en ‘n wonderlike naweek wink! Hier is vir jou 10 nuusbrokkies om van kennis te neem.

1.) Biddag 22 April

As jy nie na Oom Angus toe kon deurry nie, maar jy het behoefte om steeds saam te bid, nooi ons jou om by die by Nelspruit Rugbyklub teen 11:00 in te val. Daar sal ook ‘n bidgeleentheid gehou word. Bring gerus jou eie stoel, kombers, sonskerm en drinkwater.

2.) Geen afkondigings

Een van die dinge wat vir jou hierdie kwartaal opmerklik gaan wees, is dat ons nie in die erediens afkondigings gaan maak nie. Ons loods ‘n eksperiment om te sien of dit wat ons gaan wen, nie dalk meer is as wat ons verloor nie. Hierdie kwartaal gaan ons dus ons toespits op die ander kommunikasiemediums tot ons beskikking.

3.) Nagmaal 23 April

Ons hoop ons sien jou komende Sondag 23 April wanneer ons saam nagmaal gaan vier. Sondag se tema is “‘n Nuwe Lewe!

4.) Omgeeleierskoling

Na afloop van komende Sondag se erediens sal daar ‘n kort toerustingsgeleentheid vir die leiers van ons omgeegroepe wees. Hulle sal materiaal ontvang om hulle te help met die fasilitering van groepe vir die twee weke voordat die nuwe kwartaalreeks begin – asook boekies vir die nuwe veldtog.

5.) Stad op die berg

Stad op die berg” is ons kontemporêre erediens om 17:00. Sondag se tema is “Wanneer grootword beteken om klein te word“. Almal is welkom!

6.) Laerskoolbediening

Sondag vier ons ook by die laerskoolbediening nagmaal. Die kleuters skakel ook by ons in die saal in. Ons nooi alle ouers om dit saam met hulle kinders te kom beleef. Soos gewoonlik kom almal eers in die gewone erediens byeen, vanwaar ons sal verdaag. Volgende week se langnaweek kortwiek ons ietwat, dus hervat ons die Odos lesse vanaf 7 Mei.

7.) Bluetooth 25 April

Dinsdag 25 April om 18:00 is dit weer geleentheid vir ons maandelikse ouerleiding. Ons nooi jou uit om te kom luister na die tema: “Hoe leer ek my kind studeer?“. Met die eksamens wat hierdie kwartaal wink, beloof hierdie sessie om baie relevant te wees.

8.) Lindie Strydom 6 Mei

‘n Glansgeleentheid ten bate van orgaanskenking vind op 6 Mei om 18:00 plaas. Lindie Strydom treë hier by ons op! Kaartjies kos R150 en sluit ligte verversings in. Kontak asb Marlene Basson vir meer info (0833906929).

9.) Huwelikskamp @ Nkambeni

Die naweek van 23-25 Junie bied ons gemeente ‘n huweliksverrykingskamp aan. Nkambeni is ‘n luukse safarikamp in die wildtuin. Gewoonlik sal ‘n naweek daar ‘n paartjie oor die R4000 uit die sak jaag. Ons kry geleentheid om daar tuis te gaan vir slegs R2200 per paartjie vir die naweek, ontbyt en aandete ingesluit!! Dit beloof om ‘n onvergeetlike ervaring in die veld saam met jou huweliksmaat te wees. In ons sessies behandel ons style en tegnieke wat waarborg om jou ‘n vervulde huwelik te laat beleef. Vir meer info kontak Nati (0822163710). Slegs beperkte plekke is beskikbaar.

10.) Uitvoerende bestuurder

Soos jy weet was ons gemeente die afgelope vier maande in die proses om ‘n uitvoerende bestuurder aan te stel. Die aanstellingskomitee was oorval deur uiters goeie aansoeke wat ‘n baie hoë standaard gestel het. Ons is opgewonde om aan te kondig dat Chris Claassens in die pos aangestel is, en vanaf 2 Mei 2017 ons gemeente se nuwe/eerste uitvoerende bestuurder gaan wees. Ons sien met ‘n groot verwagting uit na die waarde wat hy tot die span gaan toevoeg. Dra asseblief vir Chris aan die Here op, en bid dat die Here hom sal gebruik en seën in hierdie nuwe fase.

Dankie medegelowige vir jou tyd om jou gou te verwittig oor wat in ons gemeente gebeur!

In Jesus

Nati Stander
(namens die leraars)


Soek ‘n sleutelwoord:

Klik om na preke te luister

Ons kan jou help om deur jou Bybel te lees in net 3 jaar. Klik hier vir meer inligting.

Waar kan ek dien?

Om te dien is een van die heel beste maniere om geestelik te groei. Klik hier vir 'n lys van plekke waar jy jou voorskoot kan aantrek.

Hoe word ek deel van ‘n omgeegroep?

Daar is min dinge wat jou verhouding met die Here so goed kan doen, soos om aan 'n omgeegroep te behoort. Vind uit hoe jy dit kan doen!

‘n Nuwe Reeks!

God vertrou my!May 7th, 2017
Die groot dag het aangebreek

Kerkkantoor

0137511644
Maandae - Donderdae: 08:00-13:00
Vrydae: 08:00-12:30
Sondae na afloop van die oggenddiens

Kaart na ons gemeentesentrum