Bestaan God regtig?

Ons leef in ‘n tyd wat God in die spervuur is. Hoe meer die wetenskap toeneem, hoe meer is daar mense wat nie meer in God glo nie.

Maar dan is daar ander mense – ook wetenskaplikes – wat meen dat mens juis in die bestaan van God kan glo oor dit wat ons in die wetenskap leer…

▪ Datum: Maandag 27 Augustus
▪ Tyd: 18:00
▪ Plek: Witrivier gemeentesentrum
▪ Kostes: Gratis (Ons berei ligte verversings vir 50 mense voor)

Wat is die tema wat behandel gaan word?

Dr Bohlin is ‘n bekende apologeet, afkomstig van die VSA. Hy skop die aand af, en die titel van sy praatjie is: “How Biology Points us to God”.

Die natuur is vol van God se vingerafdrukke.

Dr Miller, ook ‘n bekende Amerikaanse apologeet, sluit hierna by hom aan met ‘n praatjie wat handel oor “Intelligent Design”. As mens die natuur bestudeer, dui alle getuienis daarop dat daar ‘n “intellegente ontwerper” (God), agter die skerms aan die werk is.

Vir wie is die aand bedoel?

▪ Eerstens is die aand vir intellektuele gelowiges bedoel. Hierdie aand gaan vir jou toerus om jou geloof in God op ‘n rasionele manier te verstaan.
▪ Tweedens is die aand ook gemik op skeptici of mense wat geloofstwyfel beleef. Jy gaan sien dat geloof en wetenskap nie teenoor mekaar staan as opponente nie.

Program van die aand.

▪ 18:00-18:15 Opening en verwelkoming
▪ 18:15-19:15 Dr Bohlin ~ “How Biology points us to God”
▪ 19:15-19:30 Pouse met ligte verversings (ons berei vir 50 mense voor)
▪ 19:30-20:30 Dr Miller ~ “Intelligent Design”
▪ 20:30-20:45 Sprekers beantwoord vrae uit die gehoor.

Dit gaan ‘n aand wees wat jou geloof in God gaan stig! Voel asseblief vry om vriende saam te nooi. Daar sal aan die einde geleentheid wees om aan ons sprekers vrae te vra.

Leave a Reply

%d bloggers like this: