Bestaan God regtig?

  • 0

Bestaan God regtig?

Category : Uncategorized

Ons leef in ‘n tyd wat God in die spervuur is. Hoe meer die wetenskap toeneem, hoe meer is daar mense wat nie meer in God glo nie.

Maar dan is daar ander mense – ook wetenskaplikes – wat meen dat mens juis in die bestaan van God kan glo oor dit wat ons in die wetenskap leer…

▪ Datum: Maandag 27 Augustus
▪ Tyd: 18:00
▪ Plek: Witrivier gemeentesentrum
▪ Kostes: Gratis (Ons berei ligte verversings vir 50 mense voor)

Wat is die tema wat behandel gaan word?

Dr Bohlin is ‘n bekende apologeet, afkomstig van die VSA. Hy skop die aand af, en die titel van sy praatjie is: “How Biology Points us to God”.

Die natuur is vol van God se vingerafdrukke.

Dr Miller, ook ‘n bekende Amerikaanse apologeet, sluit hierna by hom aan met ‘n praatjie wat handel oor “Intelligent Design”. As mens die natuur bestudeer, dui alle getuienis daarop dat daar ‘n “intellegente ontwerper” (God), agter die skerms aan die werk is.

Vir wie is die aand bedoel?

▪ Eerstens is die aand vir intellektuele gelowiges bedoel. Hierdie aand gaan vir jou toerus om jou geloof in God op ‘n rasionele manier te verstaan.
▪ Tweedens is die aand ook gemik op skeptici of mense wat geloofstwyfel beleef. Jy gaan sien dat geloof en wetenskap nie teenoor mekaar staan as opponente nie.

Program van die aand.

▪ 18:00-18:15 Opening en verwelkoming
▪ 18:15-19:15 Dr Bohlin ~ “How Biology points us to God”
▪ 19:15-19:30 Pouse met ligte verversings (ons berei vir 50 mense voor)
▪ 19:30-20:30 Dr Miller ~ “Intelligent Design”
▪ 20:30-20:45 Sprekers beantwoord vrae uit die gehoor.

Dit gaan ‘n aand wees wat jou geloof in God gaan stig! Voel asseblief vry om vriende saam te nooi. Daar sal aan die einde geleentheid wees om aan ons sprekers vrae te vra.


Leave a Reply

Soek ‘n sleutelwoord:

Klik om na preke te luister

Ons kan jou help om deur jou Bybel te lees in net 3 jaar. Klik hier vir meer inligting.

Waar kan ek dien?

Om te dien is een van die heel beste maniere om geestelik te groei. Klik hier vir 'n lys van plekke waar jy jou voorskoot kan aantrek.

Hoe word ek deel van ‘n omgeegroep?

Daar is min dinge wat jou verhouding met die Here so goed kan doen, soos om aan 'n omgeegroep te behoort. Vind uit hoe jy dit kan doen!

‘n Nuwe Reeks!

God vertrou my!May 7th, 2017
Die groot dag het aangebreek

Kerkkantoor

0137511644
Maandae - Donderdae: 08:00-13:00
Vrydae: 08:00-12:30
Sondae na afloop van die oggenddiens

Kaart na ons gemeentesentrum

%d bloggers like this: