Author Archives: Nati Stander

  • 0

7 Nuusbrokkies voor Pinkster

Category : Gemeentebriewe

Beste Witrivierder

Ek sit tans in die bosveld en verlang dik stukke! Hierdie week bied ek Pinkster in Thabazimbi aan. Dit is mooi wêreld met wonderlike mense, maar ek mis ons gemeente. Terwyl ek hier sit, dink ek aan alles wat in ons gemeente afspeel en ek voel so bevoorreg om in Witrivier te mag dien.

Laat my toe om net gou so 7 sake onder jou aandag te bring.

1.) Hemelvaart

Donderdag 25 Mei vier ons Hemelvaart. Daar sal ‘n erediens wees om 18:30. Kom vier dit saam met ons geloofsgemeenskap. Dit is so belangrik dat ons viering van hemelvaart opbou tot ons verwagting van Pinkster.

2.) Hoe hoor ons God se stem?

Pinkster is my gunsteling tyd van die jaar. Tradisioneel is dit mos maar ‘n tyd wat ons opnuut uitkyk vir die Heilige Gees se werking in ons lewe. Die tema van hierdie jaar se Pinkster is “Hoe hoor ons God se stem?”. Dit is ‘n reeks wat jou gaan toerus hoe om die Here se wil in jou lewe te onderskei. Ek glo dit is lekker prakties en dat jy baie daarby gaan baat.

Tong in die kies wil ek egter sê dat die beste ding van Pinkster, die sop en broodjies is! Jy weet mos maar hoe kan die Witrivierders kos maak? Ek lek nou al my lippe af. Kom eet jou dus trommeldik so vanaf 17:30. Teen 18:30 kan jy die erediens met ‘n vol maag tegemoet gaan 🙂

Die Pinksterdienste begin Sondagoggend 28 Mei en hou aan tot Donderdagaand 1 Junie. Daar is ook in die oggende om 09:30 ‘n herhaling van die aande se temas, vir mense wat nie in die aande kan uitgaan nie.

Die tieners hou ook ‘n Pinksterreeks met dieselfde tema. Hulle eredienste is by die Hoërskool se Lapa om 18:00. Daar is ook gelyklopende Kinderpinksterin ons kerksaal, so moet dus nie voel dat jou kinders jou weerhou om die meeste te maak van hierdie spesiale tyd nie! Kom vier dit saam.

3.) Stapel van hoop

Een van die mooi gebruike in ons gemeente, is om tydens Pinkster – net so voor die winter in volle swang kom – ‘n spesiale poging aan te wend om klere en nie-bederfbare produkte vir ons barmhartigheidsbehoeftes in te samel.

Ek wil dus jou uitnooi om vanaf Sondag, regdeur die week tot en met Sondag 4 Junie, enige oortollige klere, skoene, komberse, toiletware en blikkieskos kerk toe te bring.

Sit dit asseblief neer voor op die liturgiese ruimte. Ons wil ‘n sigbare “stapel van hoop” opstapel!

4.) Ramadan

Saterdag 27 Mei begin die Moslems se Ramadan. Jy wonder seker: “Nou wat het dit met my te make?”. Wel, Ramadan is ‘n tyd waarin Moslems ernstig bid dat God Homself aan hulle sal openbaar. Elke jaar tydens Ramadan, gebeur dan ook die verstommende dat dorpies in hulle geheel dieselfde droom beleef…ja, jy raai reg: Jesus verskyn aan hulle! Elke jaar kom daar tydens Ramadan baie Moslems tot bekering!

Hier is ‘n skakel na een van die getuienisse van Moslems aan wie Jesus verskyn het. Onthou dus asseblief om tydens Ramadan te bid dat mense se geestelike oë sal oopgaan, en dat hulle Jesus sal leer ken. Daar sal ook Sondag ‘n spesiale gebedsfokus vir dié tydperk beskikbaar wees.

5.) Kom Word Nuut

Ek weet nie of daar nog ‘n bediening in ons gemeente is wat soveel mense se lewens al aangeraak het, soos die Kom-Word-Nuut-Kampe nie? Die volgende kamp vind 9-11 Junie plaas. Miskien het jy – of miskien weet jy van iemand – wat ‘n vars inspuiting in hulle verhouding met die Here nodig het. Dan is hierdie kamp net die ding. Bespreek by die kerkkantoor deur ‘n epos te stuur na heleen@ngwitrivier.co.za

6.) Huweliksnaweek

Die naweek van 23-25 Junie bied ons gemeente ‘n huweliksverrykingskamp aan. Nkambeni is ‘n luukse safarikamp in die wildtuin. Gewoonlik sal ‘n naweek daar ‘n paartjie oor die R4000 uit die sak jaag. Ons kry geleentheid om daar tuis te gaan vir slegs R2200 per paartjie vir die naweek, ontbyt en aandete ingesluit!! Dit beloof om ‘n onvergeetlike ervaring in die veld saam met jou huweliksmaat te wees. In ons sessies behandel ons style en tegnieke wat waarborg om jou ‘n vervulde huwelik te laat beleef. Vir meer info kan jy op hierdie skakel klik of vir my (Nati 0822163710) kontak. Daar is nog net vir 7 paartjies plek.

7.) Pinksterdankoffer

Ons groot jaarlikse Pinksterdankoffer vind Sondag 4 Junie tydens die nagmaalplaas. Ons doen mos altyd ‘n beroep aan mense om in Pinkstertyd uit dankbaarheid te gee oor wat die Here vir jou gee – en hierdie jaar is niks anders nie.

Ek wil vra dat jy jou laat lei deur die Heilige Gees oor wat jy kan gee. As jy jou in die afkondigings van die stand ons dankoffers vergewis het, sou jy gesien het dat ons tans so ietwat van ‘n agterstand op ons begroting het. Ons vertrou dat die jaarlikse Pinksterdankoffer dit sal regtrek.

Groete in Jesus

Nati
(namens die leraarspan)


  • 0

10 Nuusbrokkies vir April

Category : Gemeentebriewe

Beste Witrivierder!

Die skoolkwartaal het begin en ‘n wonderlike naweek wink! Hier is vir jou 10 nuusbrokkies om van kennis te neem.

1.) Biddag 22 April

As jy nie na Oom Angus toe kon deurry nie, maar jy het behoefte om steeds saam te bid, nooi ons jou om by die by Nelspruit Rugbyklub teen 11:00 in te val. Daar sal ook ‘n bidgeleentheid gehou word. Bring gerus jou eie stoel, kombers, sonskerm en drinkwater.

2.) Geen afkondigings

Een van die dinge wat vir jou hierdie kwartaal opmerklik gaan wees, is dat ons nie in die erediens afkondigings gaan maak nie. Ons loods ‘n eksperiment om te sien of dit wat ons gaan wen, nie dalk meer is as wat ons verloor nie. Hierdie kwartaal gaan ons dus ons toespits op die ander kommunikasiemediums tot ons beskikking.

3.) Nagmaal 23 April

Ons hoop ons sien jou komende Sondag 23 April wanneer ons saam nagmaal gaan vier. Sondag se tema is “‘n Nuwe Lewe!

4.) Omgeeleierskoling

Na afloop van komende Sondag se erediens sal daar ‘n kort toerustingsgeleentheid vir die leiers van ons omgeegroepe wees. Hulle sal materiaal ontvang om hulle te help met die fasilitering van groepe vir die twee weke voordat die nuwe kwartaalreeks begin – asook boekies vir die nuwe veldtog.

5.) Stad op die berg

Stad op die berg” is ons kontemporêre erediens om 17:00. Sondag se tema is “Wanneer grootword beteken om klein te word“. Almal is welkom!

6.) Laerskoolbediening

Sondag vier ons ook by die laerskoolbediening nagmaal. Die kleuters skakel ook by ons in die saal in. Ons nooi alle ouers om dit saam met hulle kinders te kom beleef. Soos gewoonlik kom almal eers in die gewone erediens byeen, vanwaar ons sal verdaag. Volgende week se langnaweek kortwiek ons ietwat, dus hervat ons die Odos lesse vanaf 7 Mei.

7.) Bluetooth 25 April

Dinsdag 25 April om 18:00 is dit weer geleentheid vir ons maandelikse ouerleiding. Ons nooi jou uit om te kom luister na die tema: “Hoe leer ek my kind studeer?“. Met die eksamens wat hierdie kwartaal wink, beloof hierdie sessie om baie relevant te wees.

8.) Lindie Strydom 6 Mei

‘n Glansgeleentheid ten bate van orgaanskenking vind op 6 Mei om 18:00 plaas. Lindie Strydom treë hier by ons op! Kaartjies kos R150 en sluit ligte verversings in. Kontak asb Marlene Basson vir meer info (0833906929).

9.) Huwelikskamp @ Nkambeni

Die naweek van 23-25 Junie bied ons gemeente ‘n huweliksverrykingskamp aan. Nkambeni is ‘n luukse safarikamp in die wildtuin. Gewoonlik sal ‘n naweek daar ‘n paartjie oor die R4000 uit die sak jaag. Ons kry geleentheid om daar tuis te gaan vir slegs R2200 per paartjie vir die naweek, ontbyt en aandete ingesluit!! Dit beloof om ‘n onvergeetlike ervaring in die veld saam met jou huweliksmaat te wees. In ons sessies behandel ons style en tegnieke wat waarborg om jou ‘n vervulde huwelik te laat beleef. Vir meer info kontak Nati (0822163710). Slegs beperkte plekke is beskikbaar.

10.) Uitvoerende bestuurder

Soos jy weet was ons gemeente die afgelope vier maande in die proses om ‘n uitvoerende bestuurder aan te stel. Die aanstellingskomitee was oorval deur uiters goeie aansoeke wat ‘n baie hoë standaard gestel het. Ons is opgewonde om aan te kondig dat Chris Claassens in die pos aangestel is, en vanaf 2 Mei 2017 ons gemeente se nuwe/eerste uitvoerende bestuurder gaan wees. Ons sien met ‘n groot verwagting uit na die waarde wat hy tot die span gaan toevoeg. Dra asseblief vir Chris aan die Here op, en bid dat die Here hom sal gebruik en seën in hierdie nuwe fase.

Dankie medegelowige vir jou tyd om jou gou te verwittig oor wat in ons gemeente gebeur!

In Jesus

Nati Stander
(namens die leraars)


  • 0

Hoe groei mens in jou verhouding met Jesus?

Wil jy ook in jou verhouding met die Here groei, maar jy weet nie aldag hoe nie? Wonder jy soms wat die volgende treë is wat jy in jou verhouding met Jesus kan gee?

olivyaz-jesus-Christ-sending-His-ApostlesDit lyk vir my of Lukas 10 ons in hierdie verband kan help. Lukas 10 begin met die woorde: “Daarna het die Here twee en sewentig ander aangewys en hulle twee-twee voor Hom uit gestuur na elke dorp en plek waarheen Hy van plan was om te gaan” (vers 1)

Waarom Lukas 10?

Let net vir ‘n oomblik op die woordjie waarmee Lukas 10 begin. “Daarna” impliseer iets het dit voorafgegaan. Die gedeelte vooraf handel oor hoe Jesus gevolg moet word. Vanuit daardie dialoog, stuur Jesus die 72 uit. Die vraag oor hoe Jesus gevolg moet word, sluit dus baie aan by ons vraag oor hoe mens groei in jou verhouding met Jesus.

3 Opvallendhede in Lukas 10

1.) Die valse onderskeid tussen “hulle wat gaan” en “ons wat bid“.

Onder ons as Christene bestaan daar ‘n valse onderskeid tussen “hulle wat gaan” en “ons wat bid”. Dit lyk vir my eerder of Jesus volgelinge gevisualiseer het wat beide doen. Hy sê immers vir sy dissipels wat hy stuur om te “gaan”, dat hulle ook moet “bid”. Díe wat dus gáán moet ook bidders wees, en díe wat bid moet ook doeners wees.

Díe wat dus gáán moet ook bidders wees, en díe wat bid moet ook doeners wees.

Dit lyk vir my of die verskynsel wat ons vandag in die breë Kerk sien – naamlik dat ‘n paar betaalde amptenare direk en aktief die werk doen – terwyl die res van die gelowiges indirek en passief sit en toekyk, nie heeltemal is wat Jesus gevisualiseer het nie. Jesus het ‘n volgelingskap gevisualiseer waar elkeen ‘n besef het dat hulle geroep en getaak is.

2.) Die eenvoudige boodskap oor Jesus.

Die tweede opvallendheid is die boodskap wat hulle opgelê word. Die dissipels moet eenvoudig verkondig: “Vir julle is die koninkryk van God baie naby” (Luk 10:9). Vir ons is die term “koninkryk van God” nogal ‘n abstrakte term. Die beste een-sin-opsomming van wat die koninkryk van God behels, is dat Jesus die beliggaming van dit is. Hulle boodskap moes met ander woorde nie dogmatiek óf lyste van moets en moenies gewees het nie. Hulle moes nie ‘n sekere teologie verkondig nie, maar ‘n sekere Persoon.

3.) Volop emosie

Die derde ding wat mens opval is die hoë verskynsel van emosie in hierdie paar verse. Die mees ooglopendste is waarskynlik die blydskap van die dissipels toe hulle terugkom (Luk 10:17).

“Die twee en sewentig het vol blydskap teruggekom” (Luk 10:17)

Dit is mos altyd so! Mense wat God gesien werk het se harte is aan die brand gesteek met entoesiasme vir sy koninkryk.

Maar ons sien ook ander emosie in die teks – soos die blydskap van Jesus (Luk 10:21) en ook die somber waarskuwing van dreigende vervolging wat voorlê.

Maar dit is die emosie van dringendheid wat my die meeste opval. Die Afrikaanse Bybel vertaal die oorspronklike deur te sê “Gaan nou!” (Luk 10:3). In die gedeelte wat hierop volg, hoor die dissipels dat hulle nie eens skoene moet aantrek of tyd moet verspil deur mense te groet of kos saam te vat nie. Hulle moet onmiddelik gaan!

Waarom die haas? Waarom moes die dissipels so vinnig maak?

Mens sou seker kon redeneer dat hoe gouer die dorpe van Jesus te hore kom, hoe beter. Maar dalk lê die rede eerder by die dissipels. Hoe gouer jy reageer op Jesus se eise, hoe beter is dit vir jouself!

Jy sien ons is geneig om vir Jesus te sê: “Ek hoor, Here. Praat nog ‘n rukkie langer. Verduidelik ‘n nog ‘n bietjie meer.” Ons koop graag vir onsself tyd deur te maak asof ons nog nie heeltemal verstaan nie.

Maar Jesus verwag nie van ons om volleerd te wees voordat ons gehoorsaam hoef te wees nie. Daarom lei Jesus sy dissipels op deur vir hulle lering te gee en hulle dan “onvolleerd” uit te stuur (sien hoofstuk 9). Die dissipels keer terug, ontvang verdere lering en word dan weer  “onvolleerd” uitgestuur (hoofstuk 10).

Vir Jesus is dit belangriker dat ons gehoorsaam is, as dat ons alles verstaan.

En dit is hier waar baie van ons se verhouding met die Here op ‘n ander spoor beland. Baie van ons se kennis oor Jesus, is meer as ons gehoorsaamheid teenoor Hom.

As jou kennis oor Jesus méér is as jou gehoorsaamheid teenoor Hom, dan bevind jy jou op ‘n pad wat na skeinheiligheid lei. Dissipels is gehoorsaam aan Jesus, al verstaan hulle nie noodwendig alles nie

Onthou dit asseblief altyd: as jou kennis oor Jesus méér is as jou gehoorsaamheid teenoor Hom, dan bevind jy jou op ‘n pad wat na skeinheiligheid lei. Dissipels is gehoorsaam aan Jesus, al verstaan hulle nie noodwendig alles nie.

Wat is die volgende treë in jou verhouding met Jesus?

Ek sou wou aanvoer asseblief nie nog kennis nie! Kennis is goed en daar is ‘n plek daarvoor. Maar herontdek eers weer die dringendheid wat Jesus se volgelinge gehad het om te reageer op die eise van Jesus se dissipelskap.

Wat sê Jesus vir jou?

Waaraan kan ek gehoorsaam wees”, hoor ek jou vra. Stel jouself bloot aan die woorde van Jesus en kyk wat maak dit in jou hart los.

Austin-Sparks skryf in sy boek “The School Of Christ”, dat dit die andersheid van Jesus was wat mense so beïnvloed het. As hulle gedink het Hy gaan by die bruilof ‘n wonderwerk doen, dan doen Hy dit nie. As hulle gedink het daar is geen salf te smeer aan ‘n situasie nie, dan doen Hy ‘n wonderwerk. Jesus het die heeltyd anders opgetree as wat almal verwag het.

Austin-Sparks skryf

“…All the time He was putting them back and showing them how different were His thoughts, His ways, His ideas, His judgements; Altogether different.”

  • Ons sou dus goedskiks kon sê dat vir die persoon wat dink “ek het nie die gemeenskap van gelowiges nodig nie”, Jesus juis sê om deel van die groep te word. En vir die persoon wat dink dat hy/sy kan wegraak tussen die massa, roep Jesus vorentoe om op sy/haar eie voete te staan.
  • Die kultuur van ons tyd leer ons om inhalig te wees. Maar Jesus sê dat ons ons skatte elders moet bymekaarmaak.
  • Die media wil ons leer om te haat. Jesus se woorde eggo liefde.
  • As iemand ons te nakom, is ons eerste reaksie dalk om die persoon terug seer te maak. Die andersheid van Jesus roep ons op om eerder nóg ‘n keer te vergewe.

Mag die volgende stap in jou verhouding met die Here, dus nie nóg kennis wees nie, maar gehoorsaamheid.


  • 0

‘n Paar gedagtes oor die term “koninkryk van God”

Category : Geloofslewe

Soos jy teen hierdie tyd weet, is 2016 se jaartema vir ons gemeente die “koninkryk van God”. Ons wil graag in hierdie jaar die konsep van God se koninkryk op aarde deurtrap en lekker verstaan.

Dit is dan ook die doel van die meegaande video. My pad het op ‘n stadium met die teoloog N.T. Wright gekruis, en hy is ‘n persoon wat vir my baie beteken het – veral oor sy werk oor die opstanding van Jesus.

Maar N.T. Wright het ook heelwat te seg oor die koninkryk…kyk en geniet:


  • 1

My eerste 7 indrukke van NG Witrivier

logo kleur JPEGWat dink jy is ons gemeente se sterkpunte? Natuurlik het ons gemeente ‘n klomp tekortkominge en foute – maar wat is die dinge waarmee ons goed is?

Wel, ek is nou presies ‘n jaar in die gemeente. Die afgelope 12 maande het ek net dopgehou. Ek het fyn geluister en baie van ons gemeente se identiteit geleer.

Ek het genoeg gesien om te weet dat ons nie ‘n “perfekte gemeente” is nie. Maar ek het ook in die afgelope 12 maande gesien dat daar ontsettend baie positiewe aspekte van ons gemeente is. Eienskappe wat ek sou wou sê pluspunte van ons gemeente is. Kom ek noem vir jou net 7 van die vele wat my opgewonde maak…

1               Die rol wat die Bybel speel.

Die eerste ding wat ek hier in Witrivier raakgesien het, was die plek wat die Woord inneem. Daar is nie een – en ek bedoel nie een – vergadering wat begin sonder dat ons met Skriflesing open nie.

Nou dit kan vir jou miskien klink of dit net ‘n tradisie is wat mense uit gewoonte doen, maar wanneer jy self insit in een van hierdie vergaderings, kan jy sien dat mense dit doen omdat daar ‘n diep liefde en ‘n groot respek vir God se Woord is.

‘n Tipiese Skriflesing word op so ‘n manier gedoen, dat die geleentheid nie misbruik kan word om jou eie preek af te steek nie. In wese is dit die luistersiklus of ‘n vorm van “Lectio Divina” wat gevolg word omdat elkeen na afloop van die Skriflesing, kans kry om te deel wat hy of sy self uit God se Woord gehoor het.

Ek kon dadelik agterkom dat hierdie goed gevestigde gebruik, ‘n geslag lidmate grootgemaak het wat selfstandig met die Woord kan omgaan. Die deursnee lidmaat ken die Bybel, is nie afhanklik van ‘n predikant om hom/haar geestelik kos te gee nie, kan self die boodskap van ‘n teks interpreteer – en het geleer om ruimte te hê vir mense wat om dieselfde tafel sit, en wat iets anders by die Here hoor. Dit is myns insiens een van die gebruike in ons gemeente wat seker die grootste aandeel in die geestelike diepte van ons leiers het.

Skriflesing is in ons gemeente nie maar net ‘n “sleutel” om die eintlike vergadering mee “oop te sluit” nie. Dit neem op elke vergadering prima-tyd in beslag. Dikwels stuur dit besluite wat ons later in die vergadering moet neem – en in elke geval bepaal dit die stemming waarin die vergadering gaan geskied. Ek geniet hierdie gebruik van ons geweldig baie – mag ons dit nooit verleer nie.

2               Gemeentelede wat eienaarskap vat.

Een van die groot dinge wat my ook opgeval het, is die vlak van eienaarskap wat lidmate vir hulle bediening hier in Witrivier neem. Wanneer ‘n predikant by ‘n bediening se vergadering opdaag – is daar ‘n baie goeie kans dat hy nie die opening gaan behartig nie, nie die voorsitter gaan wees nie, en ook nie die agenda gaan bepaal nie.

Dit is omdat ons gemeente al etlike jare gelede wegbeweeg het van ‘n herder-kudde-model, na die Nuwe Testamentiese liggaamsmodel van kerkwees. Hiervolgens het lidmate nie meer ‘n Mosesfiguur van wie hulle afhanklik is nie. Elke gelowige is koning, priester en profeet en het ‘n unieke rol in die liggaam te speel.

Ja, die predikante het ‘n bepaalde leierskapstaak. Ons help met die visioenering en om die koers van die gemeente te bepaal – maar dit is die gewone lidmaat wat sy of haar amp as gelowige opneem wat die deurslag gee. Omdat lidmate ander medegelowiges in omgeegroepe versorg, hospitale besoek, hulle tegniese agtergrond in eredienste aanwend, hul finansiële kennis in die bestuur van die gemeente gebruik, of hul kunsinnigheid in ‘n kwartaaltema se veldtog stort, bereik ons saam baie meer as wat ons sou as alles net van die dominee afgehang het.

3               Die klem op diensgeleenthede.

In ons gemeente is ons vas oortuig dat om te dien, die enkele grootste katalisator van geestelike groei is. Om hierdie rede beklemtoon ons die belangrikheid daarvan om doelbewus geleenthede te soek waar jy iemand se “voete kan was”.

Ja, daar is natuurlik mense in ons gemeente met ‘n “verbruikersmentaliteit” wat net kom kyk wat die kerk vir hom of haar kan bied. Maar hoe nader jy aan die kern van ons gemeente beweeg, hoe meer tref dit jou dat lidmate wat wil groei, diensgeleenthede soek. Die diens kan enige vorm aanneem: van bejaardes besoek tot begrafnisbroodjies smeer. Hulle weet solank as wat hulle dit kan doen asof hulle dit vir Jesus doen, gebeur daar iets in hulle. Dit is tot so ‘n mate dat mens net meer en meer onder die indruk kom dat as ons lidmate van diensgeleenthede ontneem, ontneem ons hulle van groeigeleenthede.

Dien loop natuurlik hand aan hand met mense se passies. Moenie asseblief nie dink dat die Here ons net altyd op ‘n plek wil gebruik waar ons nie wil wees nie. Inteendeel, dikwels is dit juis die sake waaroor jy passievol voel waar Hy jou die meeste kan gebruik. En om hierdie rede sien ek ook raak dat ons gemeente mense se passies ernstig opneem. Dikwels ontstaan daar rondom ‘n passie, ‘n bedieningsveld.

4               Die plek van diversiteit

So divers as wat mense se passies is, so uiteenlopend is hulle spiritualiteit. En dit val my op dat ons gemeente plek maak vir elkeen.

Ons mense kom uit verskillende teologiese agtergronde. Die hele spektrum van gereformeerdes tot charismatici sit in ons banke. Dieselfde geld vir mense se moedertale en uiteenlopende politieke oortuigings.

Verskillende mense aksentueer verskillende uitgangspunte in hul verhouding met die Here. Vir party is sekere kwessies meer belangrik as ander. Elkeen beleef en hoor die Here uniek. En weet jy wat is so lekker daarvan: Dis ok!

Die lekker van ons gemeente is dat daar plek is vir elkeen. Ons akkomodeer “andersheid”. Dit is wonderlik om te sien hoe ‘n gemeente nie verskille bedreigend beleef nie, maar eerder stimulerend. Dit veroorsaak ‘n bruisende onvoorspelbare kreatiwiteit wat hoogs opwindend vir my is! Omdat alles nie beheer en gereguleer word nie, heers daar ‘n spontane vryheid. Wat my opgewonde maak is dat daar dikwels juis in sulke soepel omgewings, ‘n vars beweging van die Heilige Gees losbreek wat jou verras!

Maar dit is nie net verskillende spiritualiteitsbelewenisse van lidmate wat aanvaar word nie. Ook die verskeidenheid van ander Christelike kerke en organisasies word omhels. Omdat ons gemeente nie bang is om met medegelowiges van ander kerke en organisasies saam te netwerk nie, ontstaan daar ‘n kragtige synergie. Saam bereik ons veel groter hoogtes, as wat elkeen op sy eie aanploeter.

5               Die ontploffing van omgeegroepe.

Ek merk dat een van die hooffokusareas van ons gemeente, ons omgeegroepe is. Dit is in omgeegroepe waar lidmate vriende word. Dit is hier waar mense warmte ervaar. Dit is geen wonder dat omgeegroepe in ons gemeente die primêre rol in die versorging van lidmate speel nie.

Nodeloos om te sê beteken dit ook dat die werk wat met omgeegroepe verbandhou, ‘n hoë prioriteit is en baie tyd in beslag neem: die beplanning van kwartaalreekse, die ontwikkeling van materiaal, die kreatiewe uitwerk van geloofsmomente, die mobilisering van nóg ‘n veldtog…

So baie energie wat in omgeegroepe gestort word, moet dus ook noodwendig groei tot gevolg hê. Daarom sien daar met bykans elke reeks, nuwe omgeegroepe die lig. Op die oomblik is ons sterk oppad na 60 omgeegroepe in ons gemeente!

Ek sien dat omgeegroepe die voertuig van idees in ons gemeente is. Dit is die medium waardeur mense bereik word. En lidmate weet dit ook. Ek merk op dat sodra iemand ‘n volgende tree in hulle verhouding met die Here wil gee, hulle vra of daar nie dalk ‘n omgeegroep is waar hulle kan aansluit nie. Ek wil dit waag om te sê dat ons grootste groeipunt in die toekoms, hier lê.

6               Hoe visioenerende leierskap lyk.

Ek het vinnig agtergekom dat my rol in Witrivier baie anders gaan lyk as in my vorige gemeente. Hoewel ek uiters gelukkig was in my vorige gemeente, het die grootste deel van my werk daar uit pastoraat, huis- en siekebesoek bestaan. Daar was natuurlik ook prosesse en projekte waarvoor ek pa gestaan het, maar dit was ‘n baie kleiner komponent van my werk. Dit was bloot die rolverwagting waarin ek my bevind het en die eise van wat op daardie stadium in die gemeente nodig was.

Toe ek in Witrivier instap, was dit presies die teenoorgestelde. Hier moet ek uiteraard ook lidmate pastoraal versorg – maar die grootste komponent van my werk hier het met bestuur- en leierskapsfunksies te make.

Maar dit is nie net die predikantsrol wat so lyk nie. Ons gemeenterade is ook vir hierdie doel so gestruktureer. Die dagbestuur is gerat vir vinnige besluitneming en die kerkraad om visionêr leiding te gee. Die kerkraad verstaan hulle rol in terme van die beskrywing van die Issaskarstam: “die Issaskarstam, die mense wat die tekens van die tye verstaan het en geweet het wat Israel te doen staan” (1 Kron 12:32). Hierdie is die hart van visionêre leierskap.

Ons rol is nie om die “status quo” te handhaaf nie. Daar is heeltyd ‘n doelbewuste beweging vorentoe. Op die oomblik is ons gemeente juis weer besig met ‘n visioeneringsproses waar ons 4 fokusareas wil beklemtoon, wat ons glo die Here op ons gemeente se hart druk. Ek deel meer hieroor met jou in ‘n volgende inskrywing.

7               Die hegte leraarspan

Elke nuwe lidmaat kry waarskynlik nie dadelik te make met al die leraars nie, en daarom sal hierdie punt dalk nie vir almal ewe opvallend wees nie. Maar is dit definitief een van die groot pluspunte op my lysie.

En nee, ek byt nie op my lip terwyl ek dit skryf nie! Die waarheid is dat ons as leraars (met ons gesinne) elke week saam eet omdat ons vir mekaar lief is. Ons bid saam, dink saam, beplan saam, vergader saam, besluit saam, doen saam. Mens loop seker die gevaar dat ons te veel tyd dupliseer omdat ons alles saam doen, maar dit is vir ons lekker om by mekaar betrokke te wees.

Ja, ons het verskillende persoonlikhede. En natuurlik het elkeen van ons ons eie teologiese klem, maar ons vul mekaar wonderlik aan. Daar is ‘n wedersydse blindelingse vertroue in mekaar se motiewe. Dit is nie noodwendig vir elke lidmaat ewe belangrik om te weet dat die leraars met mekaar goed oor die weg kom nie, maar vir my is dit ononderhandelbaar.

Maar nou is die vloer joune. Vertel vir my wat dink jy is ons gemeente se pluspunte. Wat sou jy sê is die dinge waarop ons in ons gemeente kan voortbou?


Soek ‘n sleutelwoord:

Klik om na preke te luister

Ons kan jou help om deur jou Bybel te lees in net 3 jaar. Klik hier vir meer inligting.

Waar kan ek dien?

Om te dien is een van die heel beste maniere om geestelik te groei. Klik hier vir 'n lys van plekke waar jy jou voorskoot kan aantrek.

Hoe word ek deel van ‘n omgeegroep?

Daar is min dinge wat jou verhouding met die Here so goed kan doen, soos om aan 'n omgeegroep te behoort. Vind uit hoe jy dit kan doen!

‘n Nuwe Reeks!

God vertrou my!May 7th, 2017
Die groot dag het aangebreek

Kerkkantoor

0137511644
Maandae - Donderdae: 08:00-13:00
Vrydae: 08:00-12:30
Sondae na afloop van die oggenddiens

Kaart na ons gemeentesentrum