5 Plekke waar ek die Here hierdie week sien werk het.

Met al die slegte nuus in ons lewe kan ons baat met ‘n bietjie goeie nuus. Daarom het ek gedink om gou 5 voorbeelde vir jou te noem van waar ek die Here die afgelope week in ons gemeente gesien werk het.

1.) Die Heilige Gees word gehoorsaam.

In ons gemeentebrief het ek jou vertel van ons sendelinge, Alfred & Belinda Paetzold, se groot terugslag met Alfred se gesondheid. Ek het ook – nogal huiwerig – gevra of daar nie dalk iemand is wat ‘n voertuig kan beskikbaarstel om Alfred’hulle uit Lichinga te help trek nie.

Kort daarna het ‘n vrou in ons gemeente haar kom aanmeld. Sy het gesê sy voel die Heilige Gees druk dit op haar hart om haarself en haar voertuig te kom aanbied. ‘n Ander lidmaat het hulle waentjie ook vir die trek beskikbaar gestel.

Iets van die Handelinge-gemeente se mededeelsaamheid het voor my oë afgespeel. Gelowiges in ons gemeente het – onder leiding van die Heilige Gees – van hulleself gegee ter wille van ander.

2.) Omgee word tasbaar.

Ons gemeente is onlangs diep geraak deur die afsterwe van die tienerseun, CF Wagner, nadat hy sy stryd teen kanker verloor het. Ons was almal vol vertroue dat hy gesond gaan word.

Ek was nog besig om deur my eie verslaentheid te werk. Toe hoor ek ‘n vriendekring in ons gemeente, Ytipan-innipens, skenk vanuit die opbrengs van hulle pannekoekverkope by Innibos, ‘n bydrae aan die Wagner-gesin om te help met die mediese onkostes – in totaal ongeveer R12900.

Dit was vir my ‘n prentjie van ‘n geloofsgemeenskap wat by mekaar bly staan deur dik en dun. Ek het Jesus gesien in die manier waarop hulle hul omgee, tasbaar maak.

3.) Mense loop die ekstra myl.

In my vorige nuusbrief het ek ook gesê dat ons gemeente se finansies onder druk is. Sedert ons land tot “rommelstatus” geval het, het ons gemeente nog elke maand ‘n 16% agterstand op ons begroting beleef. Dit klink dalk nie na baie nie, maar die opgeloopte effek daarvan het ‘n groot effek.

Vry van enige manipulasie, het lidmate toe maandeinde slaan, diep in hulle sakke gekrap om die saak reg te stel. Ten spyte daarvan dat mense se persoonlike finansies ook onder druk is, was dit die eerste maand in hierdie boekjaar wat ons die teiken gehaal het.

Duidelik was dit die Heilige Gees wat mense oortuig het om by te dra – en duidelik was dit begroet met gehoorsaamheid. Ek het gesien hoe gelowiges wat sélf onder druk is, die ekstra myl loop sodat die gemeente se werk volhoubaar kan voortgaan.

4.) Wapens word neergelê.

Ek moes die afgelope week ‘n pastorale gesprek tussen twee partye fasiliteer. Omdat dit vertroulik is, wil ek uiteraard baie kripties wees sonder om in detail in te gaan. Wat ek wel kan sê, is dat daar ‘n ernstige skaad van vertroue was wat diep emosionele wonde gelos het.

En toe gebeur die onmoontlike…die twee partye kies om die wapens neer te lê en mekaar te vergewe. Ek het met my eie oë gesien hoe sagte harte, die hardheid van die lewe troef – hoe die wapens van Jesus – liefde en vergifnis – heling bring.

5.) ‘n Nuwe geboorte word aanskou.

Daar was ook hierdie week ‘n nuwe geboorte gewees. Ek praat níe van die soort waar ‘n babatjie uit ‘n Ma se baarmoeder gehaal word nie. Ek praat van díe soort waarvan Jesus vertel – ‘n “geesgeboorte” – oftewel ‘n “bekering”.

Dit is nie die tipe ding wat sonder ‘n kragtige werking van die Heilige Gees kan gebeur nie. Iemand kom immers oor van die duisternis na die lig! Net die Here kan so iets bewerk.

Dus, so tussendeur al die slegte nuus en spanning van ons tyd, moet ons onthou dat die Here aan die werk is. Hy is in ons midde…

Leave a Reply

%d bloggers like this: