Vlak 3 van inperking: Hoe word jy geaffekteer?

Liewe Witrivierder

Die president het aangekondig dat ons eersdaags vlak 3 van die inperking betree. Waarskynlik is jy al teen hierdie tyd net so gefrustreerd met die situasie – en besorgd oor die toekoms soos ek.

Ons dorp is erg geraak deur die inperkingsmaatreëls. Ek praat gereeld met bejaardes, en ek merk by hulle op ‘n wesenlike kommer oor die veiligheid van hulle gesondheid – en dit is ook reg so. Ander deursnitte van ons gemeenskap is weer erg bekommerd oor hulle kinders se skoolloopbane, oor hulle werke en oor die ekonomie.

Die onsekerheid

Ek dink nie daar is iemand wat onaangeraak is deur die sekondêre gevolge van COVID-19 nie. Besighede moes oornag alternatiewe maniere aanleer om te oorleef. Op hierdie stadium tel mens jouself onder die gelukkiges as jy níe jou werk verloor het nie, en nét ‘n salarisvermindering ondergaan het.

En dinge lyk nie of dit gou gaan verbeter nie. Baie mense mag onder vlak 3 nog steeds nie gaan werk en ‘n inkomste verdien nie. En díe wat mag gaan werk, sê dit gaan lank vat voor hulle weer op vol silinders kan hardloop.

Al hierdie dinge het ‘n baie groot effek op mense se gemoedstoestand. Die finansiële spanning kook baie keer oor in huwelikskonflik of plaas groter druk op ouer-kind-verhoudings. Mense ontwikkel slaaploosheid en ander angstoestande. Oor die breë gesien is dit asof die frustrasie met die situasie, ‘n kombers van depressie oor ons gemeenskap trek.

Ons as predikante is natuurlik nie immuun teen hierdie tipe goed nie. Ons beleef ook die kommer oor die situasie. Mens is baie keer sommer vir lank nadat jy by mense besoek afgelê het, ontsteld oor hulle benarde omstandighede. Jy bekommer jou oor mense se wel en weë, en mens vra dikwels vir jouself af: “Vir hoe lank gaan die skip nog dryf?”

Die anker

Ek vind my enigste anker in ‘n tyd van onsekerheid is die Here. Ek is so dankbaar om ‘n krisis soos hierdie deur te gaan, met die Here aan my sy. Dit voel vir my ‘n mens se verhouding met die Here verdiep in tye wat dit swaar gaan.

‘n Gedeelte wat vir my nuwe betekenis in hierdie tyd kry, is Habakuk 3:17-19
Al sou die vyeboom nie bot nie
en daar geen druiwe
aan die wingerde wees nie,
al sou die olyfoes misluk
en die lande geen oes lewer nie,
al sou daar geen kleinvee
in die kampe meer wees nie
en die beeskrale sonder beeste wees,
nogtans sal ek in die Here jubel,
sal ek juig in God, my Redder.
Die Here my God gee vir my krag.
Hy maak my voete soos dié
van ’n ribbok,
op hoë plekke laat Hy my veilig loop.

Dit tref my sommer opnuut dat ons nie die Here dien omdat Hy vir ons goed gee nie. En ook nie omdat ons heimlik hoop dat Hy ons omstandighede seepglad sal maak nie. Dit sou ‘n “mooiweersgeloof” gewees het.

‘n Huwelik waar mense aan mekaar getrou bly net omdat die een ryk is en die ander een daarvan afhanklik is, is brandarm. Dan is daar nie sprake van ware liefde nie.

‘n Nogtans-geloof

Daarom doen dit my nogal goed om te sê: “nogtans… sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my Redder”. Ek wil jou ook aanmoedig om in hierdie tyd ‘n “nogtans-geloof” te hê.

Hierdie tyd is ‘n vuurproef vir ons almal se geloof. Ek wil jou aanmoedig om te volhard in die geloof, sodat jy “beproefd” verklaar sal word. En as dit vir jou voel of jy besig is om uit te sak en die toets te dop, wil ek vir jou sê om nie moed op te gee nie.

Selfs al het jy vir ‘n oomblik Jesus se hand gelos, het Hy nie joune gelos nie. Vat weer sy hand en stap saam met ons die geloofspad. Hy sál ons deursien deur hierdie tyd – en ons gaan na afloop hiervan, ‘n ryker en dieper verhouding met Hom hê. Moenie hierop uitmis nie!

Doen die goeie

Moet ook nie die geleentheid misloop om in hierdie tyd goed te doen nie. Soek maniere hoe jy iets mooi, vir iemand anders kan doen – al is dit ook hoe klein. Wanneer mens van jou selfverknogtheid wegkyk en op ander mense fokus, dan beur dit mens op. Dit is hoe die Here ons geskep het. So, of jy ‘n brood vir iemand koop of iemand bel of WhatsApp om te hoor hoe dit gaan – sorg dat jy jou medemens in hierdie tyd nie uit die oog verloor nie.

Dankie!

Ons wil ook dankie sê vir elkeen wat in hierdie moeilike tyd, steeds dankoffer gee. Ons gemeente het alle inkomste na ons COVID-19 noodverligtingsprogram gekanaliseer, en enige uitgawe wat nie direk daarmee verbandhou nie, is gevries. So, jy kan met ander woorde wéét dat jou dankoffer direk aangewend word om die nood te verlig. Te danke aan mense se dankoffers, het ons gemeente die afgelope weke honderde kospakkies en derduisende rande in ons gemeenskap teruggeploeg.

Registrering van kosverspreiding

Ons hou ook die situasie fyn dop met betrekking tot die regering se nuwe beleid dat voedingskemas moet registreer, ten einde alles te sentraliseer. Ons sal die land se wette eerbiedig in alles wat reg en billik is. Maar wanneer dit drakonies word sal ons ook nie huiwer om ‘n profetiese rol teenoor die regering in te neem nie. Ons werk móét aangaan, en die versorging van mense in nood, is ons as Christene se kernbesigheid.Staan sterk. Hou moed. Bly positief. En hou jou oë op Jesus!
In Jesus,
Nati Stander, nms die leraarspan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *