Gebedsbrief 22 Mrt

U ‘n Briefie wat anoniem wil bly skryf: “Here, ek bid dat U vir ons ‘n babatjie sal gee en ook rustigheid as dit nie in U tyd is nie…” Die Here ken die versugting van ‘n hart wat verlang na die grootste wonderwerk van nuwe lewe. Ons sien in die Woord hoe vroue bid en smeek en ween daarvoor, mag hierdie dogter van Hom tog beleef hoe Hy haar hand vat en haar en haar huwelik seën en wonderwerke laat gebeur.

Ek dank die Here vir ons musiekbediening, ons het die lof-en aanbidding so geniet! Dit was werklik spesiaal! Dankie Jesus!

Chris sê in besonder dankie vir Theo de Beer, wat Ella Combrink se terrein so pragtig help herstel het! Wat ‘n voorreg om ons gawes en talente so direk te kan aanwend om God te verheerlik!

 Ons dank die Vader vir klein Amber Pretorius (foto links), wie se hartoperasie in Sunninghill Kliniek ‘n sukses was! Sy was die week reeds van die longmasjien af en het self asem gehaal, die Spesialiste is tevrede. Ons bid vir die hersteltyd, dat die Here haar sal aanraak en haar en haar geliefdes sal rustig maak en Sy vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan.

U Elsie Jonker, ‘n nuwe intrekker, het Woensdag ‘n heupoperasie ondergaan, ons glo dat alles goed afgeloop het en ons bid vir die herstelproses daarna. Mag God ons gemeente en Witrivier as ‘n Oase van Jesusliefde beleef terwyl sy nog so nuut en ook nou aan die  herstel is. U Ons bid vir Wim van Aardt se geliefdes, wat in die week langs ‘n oop graf moes staan. Ons bid dat God elkeen Self se trane sal afvee wat geliefdes aan die dood moes afstaan in hierdie afgelope tyd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *