Sendelinge 9 Feb

Letitia Bull skryf

Liewe Vriende

‘n Mooi en geseënde 2020 vir elkeen van julle! Mag julle, te midde van al die negatiewe nuus waarmee ons elke dag gekonfronteer word, verras staan oor die Here se wonderlike, onverstaanbare groot liefde vir ons, vir Sy genade, beskerming en voorsiening. Paulus se gebed vir die Hebreërs in Heb. 13:20,21 sê:

“Mag die God wat vrede gee, wat Jesus ons Here uit die dood teruggebring het – Jesus wat deur die bloed van die ewige verbond die Herder van die kudde geword het – julle toerus met alles wat goed is sodat julle sy wil kan uitvoer. Mag Hy, deur Jesus Christus se bemagtiging, in ons tot stand bring wat God se hart sal bly maak. Aan Hom kom die heerlikheid toe vir altyd en altyd! Amen.” 

Mag jy dit ook beleef.

Desember was ‘n besige ‘by-die-huis-bly’-tyd gewees. Met die oog op ‘n moontlike trek van die berg af, het ek kaste reggepak, weggegooi en skoongemaak (baie bevredigend). Dit lyk gelukkig nie of ons gou die berg sal moet groet nie – daar is steeds nie ‘n koper nie, en ons is in gesprek met twee Duitsers, wat die fasiliteite wil gebruik vir ‘back-packers’ uit Europa. Hulle wil ook fokus op Christengroepe uit Europa. Dit beteken dat die maandelikse bedryfsuitgawes deur hulle betaal sal word en dit spaar ons ‘n groot bedrag per maand – geld wat nou vir bediening gebruik kan word.

Kersfees was my familie almal hier op die berg (behalwe my oudste suster) – altesaam 9! Dit was lekker om hulle  almal hier te hê en vir ‘n paar dae saam te kuier!

Aan die begin van Desember moes ons my Bella-hond groet weens baie aggressiewe kanker aan haar keel. Ons het te laat besef dat daar gewasse is – dit was diep onder haar kakebeen. Volgens die veeartse sou hulle in elk geval nie daar wou opereer nie aangesien daar te veel senuwees en are loop wat die risiko van so ‘n operasie net te groot maak. Uiteindelik het die gewasse letterlik haar   lugpyp van weerskante begin toedruk en sy het gesukkel om asem te haal. Sy was andersins blink-gesond. Rufus, haar boetie, is nou baie eensaam.

Die jaar het begin met al ons personeel van oral oor wat hier was vir ‘n week van vergaderings asook die inhuldiging van ons nuwe besturende direkteur. Dirk Coetsee het na 16 jaar as besturende direkteur die stokkie vir Bernard Joubert aangegee. Dirk sal nou meer tyd hê om te fokus op buitelandse opleiding en die ontwikkeling van verhoudings met groot organisasies met wie ons kan saamwerk, soos World Vision, asook ander organisasies. Bernard, ‘n uitvoer-tafeldruifboer van De Doorns, kom ‘n lang pad saam met Petra Instituut – hy en sy vrou het in 1997 die destydse 3-maande kursus hier gedoen. Daarna het hy die ou tronk in De Doorns omskep in ‘n plek vir opleiding van kinderwerkers, maar ook vier jongmense van Oekraïne by die instituut laat oplei. Sedertdien het die werk vanuit Oekraïne versprei na verskeie ander Russiessprekende lande, en groei steeds. Ons is opgewonde oor hierdie nuwe hoofstuk.

Wat my werk betref, is ons besig om in samewerking met ‘n maatskappy in die Kaap, te kyk na meer effektiewe elektroniese bemarking. Ons elektroniese kommunikasie is redelik gevestig, maar die bemarkingsgedeelte kan baat by professionele hulp in dié verband. Ons vergader 12 Februarie met hulle om die strategie verder te bespreek.

In die afgelope week het ek die proses voltooi om ons op Payfast te registreer sodat persone van ons webblad af donasies kan maak. Dit sal ons help met elektroniese bemarking.

Ek het na die inhuldiging, ‘n video-onderhoud met Dirk en Bernard gehad, wat intussen op Facebook geplaas is. Ek sal ook kort video’s maak wat sekere belangrike elemente van ons opleiding verduidelik en wat die effek daarvan is.  Verder het ek al begin beplan aan die volgende uitgawe van ons nuusbrief wat middel Maart sal verskyn.

Die slagspreuk onder ons embleem sê: “Building communities where children are welcome”.

Die vraag is: hoe lyk ‘n gemeenskap wat kinders verwelkom? Hier is ‘n paar gedagtes:

Dit is ‘n gemeenskap waar kinders:

–        Gerespekteer word as gelyke lede van die gemeenskap

–        Beskerm word: fisies, emosioneel en geestelik

–        Versorg word: fisies, emosioneel, geestelik, intellektueel en sosiaal

–        Betrek word in die gemeenskap en na hulle menings luister

–        Vry om met verskillende generasies interaksie te hê

–        Vry van vrees, mishandeling, geweld, verwaarlosing, afknouery, ens.

–        Vry om kinders te wees, te speel, te ontdek, interaksie te hê, te leer en ontwikkel – fisies, emosioneel, geestelik, intellektueel en sosiaal

–        Vry om ‘n verhouding met Jesus Christus te hê

Petra Instituut doen dit op ‘n verskeidenheid van maniere – deur bewusmaking, konsultasie, vennootskappe en opleiding. Die vraag is: slaag ons daarin dat kinders, families en gemeenskappe verander om hierdie droom te verwesenlik? Hier is ‘n getuienis van een van ons studente, Lize Labuschagne. “Ek het ‘n behoeftepeiling aan die begin van die kwartaal gedoen tydens ‘n vergadering met ouers. Hulle het verskillende behoeftes uitgespreek t.o.v. die grootmaak van kinders, waarmee die kerk hulle moes help. Die dringendste behoefte was hoe om die Bybel met kinders te lees. Na die werkswinkel het ‘n gesin ons genader en gevra vir gebed. Hulle het gevra dat ons by hulle sal kom kuier. Ons het hulle ‘n paar keer besoek en in die loop van ons gesprekke gevra om aan hulle te verduidelik wat dit beteken om wedergebore te word. Ons het die evangelie aan hulle verduidelik en al drie het die Here aangeneem, ook die jong seun van 9 jaar.”

Hierdie is weliswaar die eerste stap, maar waar die hele gesin begin om die Here te dien, en verder deur die kerk begelei word om by God se droom vir families uit te kom, sien ons uiteindelik gemeenskappe verander.

GEBEDSPUNTE:

Ons prys die Here vir Sy voorsiening in ‘n nuwe besturende direkteur vir Petra Instituut asook ander personeel wat by ons aangesluit het.

U Bid asseblief saam vir die vergadering wat ons op 12 Februarie het oor ons elektroniese bemarking.

U Bid asseblief ook vir ons deurlopende kommunikasie en ook die saamstel van die gedrukte Petra Nuus.

Baie dankie weer eens vir julle volgehoue ondersteuning. Mag julle Sy liefde, beskerming en seën elke dag beleef.

 Liefdegroete Laetitia Bull

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *