Vind Vriende

Hierdie fokusarea fokus op gasvryheid.

Volg Jesus

Hierdie fokusarea fokus op die toerusting van lidmate tot Dissipelskap

Verdiep saam

Hierdie fokus area fokus op spiritualiteit oftewel die toerusting van lidmate in hulle persoonliek verhouding tot God.

Verantwoording

Hierdie fokus area fokus op ons gemeente se fidusiere verantwoordelikheid om rentmeesters te wees van die gawes en bronne wat tot ons beskikking gestel word.

Vertel Verder

Hierdie fokus area fokus op ons getuienis taak in die wêreld.


© Kopiereg voorbehou. NG Gemeente Witrivier.

Back to Top