• Uitbundige vreugde.
  @kinderkerk
 • Ouers wat omgee.
  @Kleuterkerk
 • Opregte belangstelling.
  Uitreik met kinderkerk na ouetehuis
 • Passievolle Woordverkondiging
  Sondae-eredienste
 • Diepe aanbidding
  Sondae-eredienste
 • Geanker in die kruis.
  Uitreik by Hoërskool Rob Ferreira
 • Gebed is kragtig
  Weeklikse gebedsbriefies

Welkom by die Oase!

Ons visie is om as liggaam van Christus ‘n oase te wees wat God vereer, vir mekaar omgee en versorg en wat vir ons samelewing hulp en hoop bring.