Teken Uit
Volgens die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (Wet 4 van 2013) het jy die geleentheid om uit alle kommunikasiekanale te teken. Dui asseblief hieronder jou keuse aan.
Voer asb. jou naam in
Voer asb. jou epos in
Jou selfoon
Enige verdere kommentaar?


© Kopiereg voorbehou. NG Gemeente Witrivier.

Back to Top