Verdiep saam

Hierdie fokus area fokus op spiritualiteit oftewel die toerusting van lidmate in hulle persoonliek verhouding tot God.

 |  Super User  |  Fokus Areas

Hierdie fokus area fokus op spiritualiteit oftewel die toerusting van lidmate in hulle persoonliek verhouding tot God.

Geestelike verdieping is een van die pilare waarop ons visie staan. Ons gemeente wil as Liggaam van Christus ’n oase wees wat God vereer. Ons streef ons visie na en vereer God deur aanbidding. Ons aanbid God deur gebed, eredienste, ander gereelde byeenkomste .

  • Erediens
  • Gasvryheidsbediening
  • Multimedia
  • Videobediening
  • Klankbediening
  • Sangbediening
  • Lofdansbediening
  • Veldtogspan
  • Dienswerkers
  • Gebedsbediening


© Kopiereg voorbehou. NG Gemeente Witrivier.

Back to Top