Skip to main content

Bepalings & Voorwaardes

Ongelukkig moet ons ook onsself vrywaar.  Laas gewysig 28 Februarie 2021

Bepalings & Voorwaardes

Hiermee ons bepalings en voorwaardes vir die gebruik van ons webwerf en mobiele toepassing. Lees asseblief ook ons Privaadheidsklousule hier.

Ons respekteer alle besoekers en gebruikers van ons webwerf en mobiele toepassing se reg op privaatheid en voldoen aan alle statutêre bepalings van toepassing op elektroniese media.

Kopiereg

Alle regte is voorbehou, tensy dit uitdruklik toegestaan word. Kopiereg behoort aan die NG Gemeente Witrivier, tensy anders vermeld soos in die geval van die Belydenisskrifte en amptelike dokumente van die NG Kerk.

Aanspreeklikheid

Hoewel ons alles in ons vermoë gedoen het om die behoorlike werking van hierdie webwerf, die akkuraatheid van die inligting of beelde en die betroubaarheid van die data op hierdie webwerf te verseker, waarborg ons of enige van ons werknemers nie die beskikbaarheid van die webwerf of mobiele toepassing, of die korrekte inhoud en inligting wat aangebied word nie.

Onderhewig aan die bepalings van die Elektroniese Kommunikasie en Transaksie Wet, maak ons geen voorstellings of waarborge nie, hetsy uitdruklik of geïmpliseerd, en aanvaar ons geen aanspreeklikheid of verantwoordelikheid vir die behoorlike werking van hierdie webwerf en/of die inligting/beelde wat op die webwerf of mobiele toepassing voorsien word nie. Die webwerf en mobiele toepassing word dus op u eie risiko gebruik. Ons waarborg verder nie dat die dienste aan u eise sal voldoen of ononderbroke, volledig, betyds, beskerm of foutvry is nie. Gebruikers word aangemoedig om enige moontlike foutiewe werking aan te meld.

Die NG Gemeente Witrivier of enige van ons lidmate of werknemers sal nie aanspreeklik wees vir enige skade of verlies van watter aard ook al wat voortspruit uit die gebruik of die onvermoë tot die gebruik van hierdie webwerf of mobiele toepassing nie. Ons waarborg dus ook nie dat die webwerf of mobiele toepassing aan u individuele vereistes sal voldoen nie.

Inligting, idees en menings wat op hierdie webwerf of mobiele toepassing uitgedruk word moet nie beskou word as die amptelike mening van die NG Kerk, die NG Gemeente Witrivier of enige ander vennoot nie. Hoewel ons alles in ons vermoë doen om aan alle wetlike vereiste te voldoen, aanvaar ons dus geen aanspreeklikheid vir onwettige, foutiewe of onkonstitusionele inhoud nie. Die gebruiker vrywaar die NG Gemeente Witrivier, sy werknemers, lidmate of enige vennoot van alle aanspreeklikheid in hierdie verband.

Deur die gebruik van hierdie webwerf of mobiele toepassing vrywaar u ons en stel ons skadeloos ten opsigte van enige verlies, aanspreeklikheid, aksies, regsgedinge, hofsake, kostes, eise en skade van watter aard ook al (insluitend direkte, indirekte, spesiale of voortspruitende skade), en ongeag of dit ‘n aksie is gegrond op die inligting hierin vervat of enige ander aksie wat voortspruit uit of verband hou met die die lewering van die inligting wat op hierdie webwerf aangebied word nie.

Voorwaardes

U mag die webwerf of mobiele toepassing slegs vir wettige doeleindes gebruik en u onderneem dat u nie:

die webwerf of mobiele toepassing sal gebruik om materiaal te ontvang of uit te stuur wat in stryd is met enige wet of regulasie nie, of wat obseen, dreigend, rassisties, bedreigend, aanstootlik, lasterlik, in misbruik van vertroue, in misbruik van enige intellektuele eiendomsreg, of andersins verwerplik of onwettig is nie;

die webwerf of mobiele toepassing sal gebruik vir die uitstuur van gemorspos of kettingbriewe nie.

Hierdie webwerf is bedoel om die gebruiker te voorsien van inligting aangaande die gemeente van Witrivier. Deur u gebruik van hierdie webwerf, onderwerp u uself aan en stem in tot die bepalings en voorwaardes en die beleid insake privaatheid.

Ons kan sekere inligting op u rekenaar berg wanneer u ons webwerf of mobiele toepassing besoek/gebruik deur die gebruik van web tegnologie (bekend as koekies en Google Analytics). Hiermee kan ons ons webwerf of mobiele toepassing verbeter en meer toepaslike inligting aan u verskaf. U kan, deur u webblaaier se instellings, kies om dit nie toe te laat nie.

In die geval waar ons persoonlike inligting van u versamel, is dit uitsluitlik vir persoonlike gebruik en verbetering van ons webwerf en mobiele toepassing. Ons verbind ons daartoe om die privaatheid van u persoonlike data te respekteer en streef daarna om aan toepaslike wetgewing wat die verifikasie, beskerming en onthulling van persoonlike inligting beheer, te voldoen. Alle redelike stappe sal gedoen word om u inligting te beskerm.

Ons kan gekontak word per e-pos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of per gewone pos na Posbus 151, Witrivier 1240 of telefonies by 013 751 1644.