Wie is ons?

Witrivier NG Gemeente is ‘n geloofsgemeenskap in die hartjie van die Laeveld, met die Laeveld op ons hart.

Ons is geroep om ‘n wesenlike verskil in die lewens van die mense in ons omgewing te maak. Die talle uitreike en projekte wat vanuit ons gemeente geloots word, is sprekend hiervan.

Ons is ‘n gemeente wat geskoei is op die liggaamsmodel. Dit beteken ons is nie ‘n “dominee-kerk” nie. Elke lidmaat, is ‘n “ledemaat” van die liggaam van Christus in eie reg. Hierdie invalshoek het ‘n reuse effek op hoe ons gemeente in praktyk funksioneer.

Jy hoef nooit te voel dat jy eers in ‘n sekere “patroon” moet pas, alvorens jy by ons mag “behoort” nie. Ons gemeenteprofiel is uiteenlopend, en dit voel dikwels of verskillende wêrelde mekaar in ons gemeente ontmoet. Die oorgrote meerderheid van mense is byvoorbeeld Afrikaanssprekend – en tog is daar talle Engelsprekende mense wat by ons ‘n geestelike tuiste vind.

Ons eredienste se musiekstyl is vernuwend-kontemporêr van aard. Tog skakel beide mense wat meer konserwatief óf meer charismaties is, ook by ons in.

Ons teologiese klem is oorwegend meer evangelies behoudend. En tog bedien ons gemeente gelyktydig mense wat teologies meer liberaal én meer fundamentalisties dink.

Diversiteit is nie net vir ons ‘n naam op papier nie. In praktyk maak ons ruimte vir mekaar in dieselfde gemeente – en só slyp ons ook aan mekaar. Ons is dus nie eenvormig nie – maar ons ís eensgesind.

Hoewel ons in die platteland geleë is, is ons ‘n groot gemeente met oor die 2000 lidmate. Ons het die aanslag van ‘n makrogemeente en gevolglik is daar ‘n miernes van bedrywighede wat verseker dat jy vinnig ‘n bediening of ‘n groep mense sal kry by wie jy gaan tuis voel.© Kopiereg voorbehou. NG Gemeente Witrivier.

Back to Top