Jun 7, 2020

Vind Vriende

Ons tweede fokus area is om vriende te vind.  Gemeenskap van gelowiges...

Jun 7, 2020

Volg Jesus

Ons eerste fokus area is om Jesus te volg  Dissipelskap

Jun 6, 2020

Verdiep saam

Ons derde fokus area is om in ons spiritualiteit te verdiep.  Eredienste...

Jun 6, 2020

Vertel Daarvan

Ons vierde fokus area is om te vertel daarvan.  Getuienis...


© Kopiereg voorbehou. NG Gemeente Witrivier.

Back to Top