Verantwoording

Hierdie fokus area fokus op ons gemeente se fidusiere verantwoordelikheid om rentmeesters te wees van die gawes en bronne wat tot ons beskikking gestel word.

 |  Super User  |  Fokus Areas

Hierdie fokus area fokus op ons gemeente se fidusiere verantwoordelikheid om rentmeesters te wees van die gawes en bronne wat tot ons beskikking gestel word.

Verantwoordelike rentmeesterskap behels dat ons verantwoordelik omgana met die bronne wat tot ons beskikking gestel word.  Onder hierdie foikusveld resorteer die volgende bedienings:

  • FInansiele bediening
  • Ella Combrink Kampterrein bediening
  • Eiendomsbediening
  • Diensverhoudingbediening


© Kopiereg voorbehou. NG Gemeente Witrivier.

Back to Top