Geloofsofferbelofte Sondag 28 Februarie 2021

Subtitle: Geloofsofferbelofte
Excerpt: Kom meer te wete oor ons Geloofsofferbeloftes.

Die Geloofsofferbelofte is ’n offer wat jy aan die Here gee in geloof. Dit is nie deel van jou gewone dankoffer nie, maar bo en behalwe jou dankoffer.

Die gemeentes in Masedonië het, byvoorbeeld, hulle gewone verantwoordelikheid nagekom, maar toe kry hulle nog ‘n verdere versoek om die nood van die gemeente in Jerusalem te help verlig. ‘n Vreemde volk in ‘n ver vreemde land. Hulleself het swaar gekry en Paulus laat ruimte toe dat hulle nie geld hoef te gee nie. Gebed en belangstelling sou genoeg wees. Wanneer hy hulle besoek word Paulus oorweldig deur hulle offer en die gesindheid waarmee dit gegee is. 2 Korintiërs 8:1-5 vertel ons meer: 1 Broers, ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Masedonië van God ontvang het. 2 Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig; en al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. 3 Ek verseker julle hulle het na vermoë, ja, bo vermoë, bygedra. 4 Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening aan die gelowiges in Judea. 5 Dit was meer as wat ons verwag het.

Jy kan 'n Geloofsofferbelofte maak deur op hierdie skakel te kliek en die meegaande vorm in te vul.

Meer navrae, stuur gerus aan ons 'n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.© Kopiereg voorbehou. NG Gemeente Witrivier.

Back to Top